Tilbake til listen

DEKKTRYKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etikett A

Åpne døren for å lese den.

Dekktrykkene bør sjekkes når dekkene er kalde.

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, øker trykkene fra 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI). Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

B: Dimensjonen til dekkene som er montert på kjøretøyet.

C: Beregnet kjørehastighet.

D: Anbefalt dekktrykk for optimalt drivstofforbruk.

Merk: Det kan påvirke kjørekomforten.

E: Trykk i dekkene foran.

F: Trykk i dekkene bak.

G: Dekktrykk for reservehjulet.

Kjøretøy som er utstyrt med et dekktrykkovervåkingssystem

Hvis det er for lite luft i et dekk (punktering, lavt trykk osv.) tennes varsellampen i instrumentpanelet. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Dekktrykkovervåkingssystem.

Dekksikkerhet og bruk av kjetting: Se informasjonen om ”Dekk” i Del 5 for serviceforhold og, avhengig av modellen, bruk av kjettinger.

Kjøretøy med full last (maksimal tillatt full vekt) og med tilhenger

Høyeste hastighet må begrenses til 100 km/t, og dekktrykket må økes med 0,2 bar.

Se informasjonen om ”Vekter” i Del 6.

Fare for punkteringer.

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil på en enkelt aksel.

De må enten ha en lastkapasitet og hastighetsmerking som er lik de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de anbefalt av en autorisert forhandler.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det svekke sikkerheten din og påvirke kjøretøyets veidyktighet.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.