Tilbake til listen

DEKKREPARASJONSSETT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Settet kan brukes til å reparere dekk når mønsteret A har blitt skadet av gjenstander som er mindre enn 4 mm. Det kan ikke brukes til å reparere alle typer punkteringer, som kutt som er større enn 4 mm, eller kutt i siden på dekket B

Sørg også for at hjulfelgen er i god stand.

Ikke dra ut gjenstanden som er årsaken til punkteringen, hvis den fortsatt sitter i dekket.

Ikke forsøk å bruke reparasjonssettet hvis dekket har blitt skadet som følge av å kjøre med en punktering.

Du bør derfor kontrollere tilstanden på dekkets sider nøye før du kjører.

Kjøring med dekk som ikke har nok luft, er flate eller punkterte, kan være farlig og kan gjøre det umulig å reparere dekket.

Denne reparasjonen er midlertidig.

Et dekk som har blitt punktert, må alltid undersøkes (og repareres når det er mulig) av en spesialist så snart som mulig.

Når du skal skifte ut et dekk som har blitt reparert med dette settet, må du si ifra til spesialisten.

Når du kjører, kan du kjenne vibrasjoner på grunn av reparasjonsproduktet som er sprøytet inn i dekket.

Settet er bare godkjent for å pumpe dekk på det kjøretøyet som utstyret opprinnelig ble levert med.

Det må aldri brukes til å pumpe dekk på andre kjøretøy eller på andre gjenstander som kan pumpes opp (gummiring, gummibåt osv.).

Unngå å søle på huden når du håndterer flasken med reparasjonsproduktet. Hvis dråper lekker ut, må du skylle dem av med rikelig med vann.

Oppbevar reparasjonssettet utilgjengelig for barn.

Ikke kast den tomme flasken ut i naturen. Lever den tilbake til din godkjente forhandler eller til en gjenvinningsstasjon.

Flasken har begrenset brukstid som er merket på etiketten. Sjekk utløpsdatoen.

Kontakt en godkjent forhandler for å skifte pumpeslangen og flasken med reparasjonsproduktet.

Hvis et dekk har punktert, kan du bruke settet som er plassert under teppet i bagasjerommet.

Motoren går, parkeringsbremsen er på,

- Koble eventuelt tilbehør fra kjøretøyets kontakter for tilbehør.

- Se informasjonen i bagasjerommet om kompressoren til dekkreparasjonssettet og følg instruksjonene.

- Pump dekket til anbefalt trykk (du finner mer informasjon under avsnittet med Dekktrykkvarsel).

- Etter maks. 10 minutter, slutter du å pumpe og leser av trykket (på trykkmåleren 1).

Merk: Et kort øyeblikk mens flasken tømmes (rundt 30 sekunder) viser trykkmåleren 1 et trykk på opptil 6 bar. Deretter faller trykket.

- Juster trykket: Hvis trykket er for lavt, fortsetter du å pumpe opp dekket med settet, hvis det er høyt, kan du redusere det ved å trykke på knappen 2.

Hvis du ikke får pumpet opp dekket til anbefalt trykk på 1,8 bar i løpet av 10 minutter, kan det ikke repareres. Bilen må ikke kjøres. Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis kjøretøyet er parkert på veiskulderen, må du varsle andre trafikanter med en varseltrekant eller tilsvarende i samsvar med aktuell lovgivning for landet du befinner deg i.

Før du bruker dette settet, må du parkere kjøretøyet med tilstrekkelig avstand fra trafikk, slå på varselblinklysene, sette på håndbrekket, be alle passasjerer om å forlate kjøretøyet og holde dem vekk fra trafikk.

Når dekket har riktig trykk, fjerner du settet. Skru endestykket 3 langsomt av reparasjonssettet for å hindre søl. Oppbevar beholderen i plast for å hindre lekkasje.

- Fest etiketten for kjøreanbefaling på dashbordet der den er godt synlig for føreren.

- Legg vekk settet.

- Etter den første oppumpingen, vil det fortsatt lekke ut luft fra dekket. Du må kjøre en kort strekning for å tette hullet.

- Start umiddelbart og kjør mellom 20 og 60 km/t for å fordele produktet jevnt i dekket. Etter 3 km kjøring må du stoppe og sjekke trykket;

- Hvis trykket er høyere enn 1,3 bar, men lavere enn anbefalt trykk, må det justeres (se etiketten på kanten av førerdøren). Kontakt en godkjent forhandler. Dekket kan ikke repareres.

Forholdsregler ved bruk av settet

Settet bør ikke brukes i mer enn 10 minutter sammenhengende. Beholderen må byttes etter første bruk selv om den inneholder mer væske.

Ingenting bør legges rundt førerens føtter, som gjenstander som kan skli under pedalene ved brå bremsing og hindre funksjonen til disse.

Vær også oppmerksom på at dårlig festet eller mistet ventilhette kan gjøre dekkene mindre lufttette og føre til trykktap.

Bruk alltid ventilhetter som er identiske med originalene, og skru dem helt ned.

Etter reparasjon med settet, må du ikke kjøre lenger enn 200 km. I tillegg må du redusere hastigheten og ikke overstige 80 km/t under noen omstendigheter. Klistremerket, som du må feste på et synlig sted på dashbordet, minner deg på dette.

Avhengig av landet eller lokal lovgivning må et dekk som er reparert med reparasjonssettet, skiftes.

INFLATION AND FUSES KIT

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme