Tilbake til listen

DEKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dekkene er den eneste kontakten mellom kjøretøyet og veien. Det er derfor viktig å holde dem i god stand.

Kontroller at dekkene er i samsvar med lokale forskrifter og veitrafikkloven.

Vedlikehold av dekkene

Dekkene må være i god stand og ha tilstrekkelig mønsterdybde. Dekk som er godkjent av vår tekniske avdeling har indikatorer for mønsterslitasje 1. Dette er -indikatorer som er støpt inn i mønsteret på flere steder.

Når dekkmønsteret er slitt ned til nivået for slitasjeindikatorene, blir de synlige 2. Dette er tidspunktet for å skifte dekkene, siden mønsterdybden nå er 1,6 mm på det meste. Det betyr dårlig veigrep på våte veier.

For mye last, langkjøring på motorveien, spesielt når det er veldig varmt, eller langvarig kjøring på små veier med dårlig veidekke fører til for tidlig dekkslitasje og redusert sikkerhet.

Hendelser som skjer under kjøring, som å treffe en fortauskant, kan skade dekkene og hjulfelgene og kan også føre til feiljustering av geometrien for for- eller bakakselen. I dette tilfellet må tilstanden på disse kontrolleres av en godkjent forhandler.

Dekktrykk

Følg med på dekktrykket (også reservehjulet). Dekktrykket bør sjekkes minst én gang i måneden og før lengre turer (se etiketten på karmen til førerdøren).

Feil dekktrykk fører til for tidlig dekkslitasje og unormal varmgang. Dette er faktorer som kan påvirke sikkerheten alvorlig og føre til:

- dårlig veigrep;

- fare for punktering eller kast i mønsteret.

Trykket avhenger av lasten og den aktuelle hastigheten. Juster dekktrykket etter bruksforholdene (se etiketten på karmen til førerdøren).

Trykket bør sjekkes når dekkene er kalde. Ignorer høyere trykk som kan forekomme i varmt vær eller etter hurtig kjøring.

Hvis trykket ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, øker du trykket med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Spesialfunksjon

På enkelte kjøretøyer er det en adapter som må plasseres på ventilen før du fyller på luft.

Vær også oppmerksom på at dårlig festet eller mistet ventilhette kan gjøre dekkene mindre lufttette og føre til trykktap.

Bruk alltid ventilhetter som er identiske med originalene, og skru dem helt ned.

Kjøretøy som er utstyrt med et dekktrykkovervåkingssystem

Ved for lite luft (punktering, lavt trykk osv.) tennes varsellyset i instrumentpanelet. Se informasjonen under Dekktrykkovervåkingssystem i Del 2.

Reservehjul

Se informasjon om Punktering og Skifte av dekk i avsnitt 5.

Skifte hjul

Du bør alltid sjekke dekktrykket etter skifte av hjul eller lignende, siden dekktrykkovervåkingssystemet ofte kan bruke flere minutter til å bestemme hjulstillinger og trykkverdier etter kjøring.

Montere nye dekk

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil på en enkelt aksel.

De må enten ha en lastkapasitet og hastighetsmerking som er lik de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de anbefalt av en autorisert forhandler.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det svekke sikkerheten din og påvirke kjøretøyets veidyktighet.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.

Bruk om vinteren

Kjettinger

Av sikkerhetsmessige årsaker er det strengt forbudt å bruke snøkjettinger på hjulene på bakakselen.

Du må ikke bruke kjettinger på dekk som er større enn originaldekkene.

Snø- eller vinterdekk

Vi anbefaler at du bruker disse på alle fire hjulene for å få best mulig veigrep.

Advarsel: Disse dekkene har ofte en angitt rotasjonsretning og en maksimal hastighetsmerking som kan være lavere enn topphastigheten til kjøretøyet.

Piggdekk

Denne typen utstyr kan bare brukes i en begrenset periode og i samsvar med lokal lovgivning. Du må ikke overskride den forskriftsmessige fartsgrensen.

Hvis du skal bruke piggdekk, må du minst montere disse på begge forhjulene.

Kjettinger må bare brukes på dekk med samme dimensjon som originaldekkene til kjøretøyet.

I alle tilfeller anbefaler vi at du kontakter en autorisert forhandler som kan gi deg råd om valg av utstyr som er best egnet for kjøretøyet ditt.

Du kan ikke bruke kjettinger på 18-tommers hjul eller større.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil bruke spesialutstyr.