Tilbake til listen

BAKSETEBENKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nedfelling av seteryggene manuelt

Kontroller at forsetene er skjøvet langt nok forover.

Senk nakkestøtten helt.

Avhengig av kjøretøymodellen legger du setebeltet i beltestyringen 2 for å unngå skade på det før du legger ned seteryggen.

Trekk i spaken 1 og senk seteryggen A.

For å sette tilbake seteryggen følger du samme fremgangsmåte i motsatt rekkefølge.

Sett på plass seteryggen, og klikk den tilbake på plass.

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.

Konfigurasjonen til baksetet med to seter med den lille seteryggen B trukket ned, gjør at det midtre setet ikke kan brukes fordi det er umulig å feste setebeltet (beltespennen er ikke tilgjengelig).

Automatisk nedfelling av seteryggene (flat stilling)

Trekk i kontrollen 3 i bagasjerommet for å løsne bakseteryggene automatisk for å få et flatt gulv.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at det ikke er noe som hindrer forankringspunktene (passasjers arm eller ben, et kjæledyr, sand, klær, leker o.l.).

Betingelser for bruk

- Stillestående kjøretøy;

- bagasjeromslokk åpent;

- Setebeltene i baksetet er løsnet.

Funksjonsfeil

Hvis alle disse betingelsene er oppfylt, og nedfelling fortsatt mislykkes, må du kontakte en autorisert forhandler.

Begrensning av bruk

Det er forbudt å kjøre med en seterygg eller et forsete felt ned når en passasjer sitter i baksetet.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

LUGGAGE COMPARTMENT AND VERSATILITY

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme