Tilbake til listen

AUTOMATISK KLIMAKONTROLL: kontroll B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Justere lufttemperaturen for føreren.

2 ”Klar sikt”-funksjon.

3 Justering av viftehastigheten.

4 Luftfordelingen i kupeen.

5 Klimaanleggkontroll.

6 Justere lufttemperaturen for passasjeren.

7 Synkronisere lufttemperaturen for føreren og passasjeren foran.

8 Luftresirkulering.

9 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig).

10 Automatisk modus.

Automatisk modus

Det automatiske klimaanleggsystemet garanterer komfort i kupéen og god sikt (unntatt i ekstreme forhold) og optimaliserer samtidig forbruket. Systemet styrer ventilasjonshastigheten, luftdistribusjon, luftsirkulasjon, start og stopp av klimaanlegget og lufttemperaturen.

AUTO: Det valgte komfortnivået oppnås på best mulig måte, avhengig av forholdene ute. Trykk på knapp 10.

Variere viftehastigheten

I automatisk modus vil systemet regulere hastigheten på luftsirkulasjonen for å oppnå og opprettholde ønsket inneklima.

Du kan fortsatt justere ventilasjonshastigheten ved å vri kontroll 3 for å øke eller redusere ventilasjonshastigheten.

Justere lufttemperaturen

Vri kontroll 1 for å øke eller redusere temperaturen på venstre side.

Vri kontroll 6 for å øke eller redusere temperaturen på høyre side.

Ved å trykke på knapp 7 settes lufttemperaturen for passasjeren til lufttemperaturen for føreren.

Klar sikt-funksjon

Trykk på knappen 2: Den integrerte indikatoren lyser.

Denne funksjonen fjerner raskt dugg og is fra frontruten, bakruten, sidevinduene foran og sidespeilene (avhengig av kjøretøyet) og den oppvarmede frontruten (avhengig av kjøretøyet). Klimaanlegget og funksjonen for å fjerne is på bakruten må være aktivert.

Trykk på knapp 9 for å slå av funksjonen for oppvarming av bakruten. Den integrerte indikatoren slukkes.

Trykk på knapp 2 eller vri kontroll 3 for å avslutte funksjonen.

Noen knapper har et funksjonslys som viser funksjonstilstanden.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Trykk på knappenen 4.

õ All luften føres da til duggfjerningsdysene for frontruten og sidevinduene foran.

÷ Luftflyten fordeles mellom duggfjerningsdysene for sidevinduene foran, til frontruten og fotbrønnene.

ö Luftflyten føres til lufteventilene i dashbordet, fotbrønnene foran og (kjøretøyavhengig) til fotbrønnene i andre seterad.

ô Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

ó Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på knappen 9: det integrerte indikatorlyset tennes. Med denne funksjonen kan du raskt fjerne is eller dugg på bakruten og fjerne is på sidespeilene (avhengig av utstyrsnivå).

Trykk en gang til på knappen 9 for å avslutte funksjonen. Duggfjerningen stanser automatisk.

Slå klimaanlegget på eller av

I automatisk modus vil systemet slå på og av klimaanlegget avhengig av temperaturforholdene.

Trykk på knappen 5 for å slå av klimaanlegget med tvang. Den integrerte varsellampen slukkes.

Kjøretøy med ECO-modus (bryter 11 eller fra multimedieskjermen (kjøretøyavhengig)): Når den er aktivert, kan ECO-modus redusere ytelsen til det automatiske klimaanlegget. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under “Økonomisk kjøring”.

Luftsirkulasjon (isolering av kupéen)

Denne funksjonen håndteres automatisk (betjening bekreftes av et varsellys på knapp 8), men du kan også aktivere den manuelt.

Manuell bruk

Trykk på knappen 8: det integrerte indikatorlyset tennes.

Hvis denne posisjonen brukes lenge, kan det oppstå dårlig lukt, på grunn av at luften ikke fornyes, og vinduene kan begynne å dugge.

Vi anbefaler derfor at du går tilbake til automatisk modus så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften, ved å trykke på knappen 8.

Deaktivere systemet

Vri kontrollen 3 til ”OFF” for å stoppe systemet. For å starte den vrir du kontrollen 6 for å justere viftehastigheten.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.

Drivstofforbruket stiger når du bruker klimaanlegget (slå det av når du ikke trenger det).

HEATING/VENTILATION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme