Tilbake til listen

AUTOMATISK KLIMAKONTROLL: kontroll A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Stanse systemet eller (kjøretøyavhengig) avising/duggfjerning av bakruten.

2- og 10-lufttemperatur.

3 Klar sikt-funksjon.

4 og 5 Luftfordeling i kupeen.

6 Viftehastighet og (avhengig av ventilasjonen) slå av systemet.

7 Automatisk program.

8 Klimaanlegg.

9 Luftresirkulering.

11 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig).

12 DUAL-funksjon.

Varsellamper

B Lufttemperatur, venstre side.

C Luftfordeling.

D Viftehastighet.

E Varsellampe for automatisk luftresirkulering.

F Lufttemperatur, høyre side.

Automatisk modus

Det automatiske klimaanlegget garanterer komfort i kupeen og god sikt (unntatt i ekstreme forhold) og optimaliserer samtidig forbruket. Systemet styrer viftehastigheten, luftfordelingen, luftresirkuleringen, start og stopp av klimaanlegget og lufttemperaturen.

AUTO: Det valgte komfortnivået oppnås på best mulig måte, avhengig av forholdene ute. Trykk på knapp 7. Den integrerte varsellampen i knappen 7 tennes.

Variere viftehastigheten

I automatisk modus bruker systemet en optimal mengde luft for å oppnå og opprettholde ønsket komfortnivå.

Du kan fremdeles å øke eller redusere viftehastigheten ved å trykke på knappene 6.

I så fall slukkes den integrerte varsellampen på knapp 7 og den valgte viftehastigheten vises på markøren D.

Justering av temperatur

Det er to typer innstillinger:

- Enhetlige kupéinnstillinger;

- Justering i DUAL-modus for uavhengig justering av venstre og høyre side av kupeen.

Enhetlige kupeinnstillinger

Bruk kontroll 2.

DUAL-funksjonsinnstilling

Trykk på knapp 12 for å aktivere.

Bruk kontroll 2 til å justere venstre side og kontroll 10 for høyre side.

De viste temperaturverdiene viser et komfortnivå.

Når du starter motoren, hjelper det ikke å øke eller redusere verdien som vises for at temperaturen skal nå komfortnivået raskere. Systemet optimaliserer allikevel en eventuell temperaturreduksjon/-økning (ventilasjonen starter ikke ved maksimal hastighet umiddelbart. Den økes gradvis). Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter.

Generelt bør luftdysene i dashbordet være åpne (med mindre det er oppstått en spesiell feil).

Slå klimaanlegget på eller av

I automatisk modus aktiverer/deaktiverer systemet klimaanlegget, avhengig av klimaforholdene.

Trykk inn bryteren 8 for å overstyre aktivering (den integrerte varsellampen tennes) eller deaktivering av klimaanlegget (den integrerte varsellampen slukkes).

Bruk fortrinnsvis automatisk modus.

I automatisk modus (varsellampen på knappen 7 lyser) styrer systemet samtlige oppvarmings- og klimaanleggfunksjoner.

Du kan alltid endre valget til systemet. Da slukkes varsellampen i knappen 7.

Trykk på knapp AUTO for å gå tilbake til automatisk modus.

Kjøretøy med ECO-modus (bryter 13): Når ECO-modus er aktivert, kan den redusere ytelsen til det automatisk klimaanlegget. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Økonomisk kjøring.

Klar sikt-funksjon

Denne funksjonen fjerner raskt dugg og is fra frontruten, bakruten, sidevinduene foran og sidespeilene (avhengig av kjøretøyet). Klimaanlegget og funksjonen for å fjerne is på bakruten må være aktivert.

Trykk på knapp 3: Den integrerte varsellampen tennes.

Trykk på avisingsknappen 11 for å stanse oppvarming av bakruten. Den integrerte varsellampen slukkes.

Du kan endre viftehastigheten ved å trykke på 6-knappen.

Trykk en gang til på knapp 3 for å avslutte funksjonen.

Noen knapper har et funksjonslys som viser funksjonstilstanden.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Det finnes fem alternativer for luftfordeling. Trykk inn bryterne 4 og 5 for å bla gjennom dem. Pilene på markøren C viser hvilken type luftfordeling som er valgt:

õ All luften føres da til duggfjerningsdysene for frontruten og sidevinduene foran.

÷ Luftflyten fordeles mellom duggfjerningsdysene for sidevinduene foran, til frontruten og fotbrønnene.

ó Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

G Luftflyten rettes mot dysene i dashbordet og fotbrønnene.

J Luftflyten føres til dysene i dashbordet.

Avising eller fjerning av dugg på frontruten

(kjøretøyavhengig)

Start motoren og trykk på knapp 1 - den integrerte varsellampen tennes.

Denne funksjonen aktiverer rask elektrisk avising/duggfjerning.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på knapp 11: Den integrerte varsellampen tennes. Denne funksjonen gir rask fjerning av is og dugg på bakruten og fjerning av is på sidespeilene (avhengig av utstyrsnivå).

Trykk en gang til på knapp 11 for å avslutte funksjonen. Duggfjerningen stanser automatisk.

Resirkulering

Denne funksjonen styres automatisk (aktivering bekreftes av en varsellampe E), men du kan også aktivere den manuelt.

Merk

- Ved resirkulasjon resirkuleres luften i kupéen uten at det tilføres luft utenfra;

- Luftresirkulering hindrer at det kommer luft utenfra inn i kupeen (det er praktisk når du f.eks. kjører i områder med mye forurensning);

- Senker temperaturen i kupeen så raskt som mulig.

Manuell bruk

Du kan selv slå på luftresirkulering med knappen 9. I så fall tennes den integrerte varsellampen og markøren E slukkes.

Hvis denne posisjonen brukes lenge, kan det oppstå dårlig lukt, på grunn av at luften ikke fornyes, og vinduene kan begynne å dugge.

Vi anbefaler at du trykker på knapp 9 for å komme tilbake til automatisk modus så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften.

Slik stanser du systemet

Du kan stanse systemet ved å trykk inn knapp 1 OFF (den integrert varsellampen tennes), eller du kan redusere viftehastigheten til laveste trinn ved å trykke på knapp 6 merket med OFF så mange ganger som nødvendig (kjøretøyavhengig).

Trykk inn bryteren 7 for å starte systemet.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.

HEATING/VENTILATION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme