Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak 1

P: Park

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

M: Manuell modus

Merk: Du må trykke på knappen 2 for å flytte girspaken fra stilling D eller N til R eller P.

3 : Viser det valgte giret i manuell modus.

Bruk

Sett girspaken 1 i stilling P og slå på tenningen.

Hvis du skal flytte girspaken ut av stilling P, må du trykke inn bremsepedalen før du trykker på utløserknappen 2.

Sett foten på bremsepedalen (varsellampen Ó på skjermen 3 slukkes), og flytt girspaken ut av stilling P.

Koble bare inn D eller R når kjøretøyet er stoppet med foten på bremsen og gasspedalen sluppet.

Kjøring i automatisk modus

Flytt spaken 1 til posisjon D.

Under de aller fleste kjøreforhold trenger du ikke lenger å bruke girspaken. Girskift skjer automatisk, til riktig tid og ved egnet turtall fordi automatikken tar hensyn både til belastning, veiprofil og kjørestil.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trykk gasspedalen bestemt helt inn (slik at kommer forbi kickdown-punktet).

Dermed kan du gire ned til det optimale giret innenfor motorens kapasitet.

Kjøring i manuell modus

Sett girspaken 1 i stilling D og flytt hendelen til venstre.

Hvis du flytter hendelen flere ganger, kan du skifte gir manuelt:

- Skyv spaken forover for å gire opp.

- Skyv spaken bakover for å gire ned.

Giret som er valgt vises i instrumentpanelet.

Spesielle tilfeller

Under bestemte kjøreforhold kan det hende at det automatiske systemet skifter gir av seg selv (f.eks. for motorbeskyttelse, aktivering av det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) osv.).

På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Spesielle omstendigheter

- Hvis svingene og veiunderlaget er av en slik standard at det ikke er tilrådelig med automatisk modus (f.eks. ved kjøring til fjells), anbefaler vi at du skifter til manuell modus. Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du klatrer, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

- Når du starter motoren i kaldt vær, må du vente et par sekunder før du flytter girspaken fra stilling P eller N og setter den i D eller R for å ikke kvele motoren.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Parkere kjøretøyet

Når kjøretøyet er stanset, flytter du spaken til stilling P mens du holder foten på bremsepedalen. Girkassen er i nøytral og kjørehjulene er mekanisk låst av drivakselen.

Trekk til håndbrekket eller kontroller at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert (kjøretøyavhengig).

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander i veien) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. en deformert aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen ”Kontroller Auto girkasse” vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det har oppstått en feil.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig;

- Hvis meldingen ”Auto girkasse overoppheting” vises i instrumentpanelet mens du kjører, må du stanse så snart som mulig og la girkassen kjøle seg ned og vente til meldingen forsvinner.

- Du finner informasjon om reparasjoner av et kjøretøy med automatisk girkasse i avsnitt 5 under Tauing.

Hvis funksjonen er aktivert og girspaken sitter fast i P, må du trykke inn bremsepedalen. Det er mulig å frigjøre spaken manuelt. Det gjør du ved å sette inn et verktøy (med en stiv stang) i sporet 4 og løsne girspaken.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.