Tilbake til listen

ASKEBEGER, SIGARETTENNER, KONTAKT TIL TILBEHØR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Askebeger 1

Løft dekselet for å åpne. For å tømme askebegeret trekker du det mot deg slik at det løsnes fra holderen.

Kontakter for tilbehør 2

De er beregnet på å koble til tilbehør som er godkjent av vår tekniske avdeling.

Hvis kjøretøyet ikke har sigarettenner eller askebeger, kan dette skaffes hos en autorisert forhandler.

Når du kobler til tilbehør, må den maksimale effekten ikke overskride 120 watt (12 V).

Når flere tilbehørskontakter brukes samtidig, må ikke den totale effekten på tilkoblet tilbehør overskride 180 watt.

Fare for brann.