Tilbake til listen

FUNKSJON STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette systemet bidrar til redusert drivstofforbruk og lavere utslipp av klimagasser.

Systemet aktiveres automatisk når motoren starter.

Hvis du må stanse bilen mens du er ute og kjører (f.eks. på grunn av kø, trafikklys osv.), stanser systemet motoren (ventemodus).

Betingelser for at motoren går i ventemodus

Kjøretøyet har kjørt vekk fra stedet det var parkert.

For manuelle girkasser:

- Girkassen er i nøytral;

og

- Kjørehastigheten er under ca. 3 km/t.

og

- Clutchpedalen slippes ut.

Hvis varsellyset blinker, er ikke clutchpedalen sluppet ut tilstrekkelig.

Gjelder alle kjøretøyer:

Varsellampen i instrumentpanelet lyser når motoren er i ventemodus.

Utstyret i kjøretøyet kan fortsatt brukes selv om motoren ikke går.

Når motoren går i ventemodus, kan det hende at servostyringen deaktiveres.

Den aktiveres igjen når motoren ikke lenger er i ventemodus, eller når kjørehastigheten kommer opp i ca. 1 km/t (bakke, helling osv.).

Hvis motoren stanser mens systemet er aktivert, startes den igjen ved å trykke clutchpedalen helt inn.

Hvis du forlater kjøretøyet, blir du varslet med et lydsignal om at motoren er i ventemodus og ikke har blitt slått av.

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet. START OG STANS AV MOTOREN.

Ikke kjør med motoren i ventemodus (indikatorlyset vises i instrumentpanelet).

Unngå at motoren går i ventemodus

I visse situasjoner, f.eks. når du er midt i et veikryss, er det mulig å holde motoren i gang (selv om systemet er aktivert), slik at du er klar til å komme raskt i gang.

Manuell girkasse

Hold clutchpedalen trykket helt inn.

Betingelser for å få motoren ut av ventemodus

For manuelle girkasser:

- når førerdøren åpnes uten at bilen står i gir og clutchpedalen er trykket inn;

eller

- når setebeltet på førersiden løses uten at bilen står i gir og clutchpedalen er trykket inn;

eller

- girkassen er i nøytral stilling, og clutchpedalen er trådd litt inn;

eller

- Motoren er i gir og clutchpedalen trykkes helt inn.

Legg spesielt merke til: Hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus, lyser varsellampen Ä et par sekunder i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

Betingelser som hindrer at motoren går i ventemodus

Under visse betingelser kan ikke systemet sette motoren i ventemodus (kjøretøyavhengig), blant annet hvis:

- førerdøren ikke er lukket;

- Føreren ikke har festet setebeltet;

- Revers er valgt.;

- Panseret er ikke lukket;

- Utetemperaturen er for lav eller for høy.

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Parkeringsavstandskontrollen er aktivert;

- høyden er for høy;

- Motortemperaturen er for lav;

- Utslippskontrollsystemet regenereres;

-...

Varsellampen vises i instrumentpanelet for å varsle at ventemodus ikke er tilgjengelig.

For kjøretøy som har en manuell girkasse

Omstarten kan bli forstyrret hvis clutchpedalen slippes ut for raskt mens girspaken står i gir.

For å fylle på drivstoff må motoren være stanset (og ikke bare i ventemodus på kjøretøyer som er utstyrt med STOP and START-funksjonen): Du må slå av tenningen START OG STANS AV MOTOREN.

Fare for brann.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet START OG STANS AV MOTOREN.

Spesiell funksjon for automatisk omstart av motoren

Under visse betingelser kan motoren starte av seg selv for å garantere sikkerhet og komfort for føreren.

Dette kan spesielt forekomme når:

- Utetemperaturen er for lav eller for høy;

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Kjørehastigheten er over ca. 5 km/t (nedoverbakke osv.);

- Bremsepedalen trykkes flere ganger eller det kreves av bremsesystemet;

-...

Varsellampen vises i instrumentpanelet for å varsle om at motoren startes på nytt automatisk.

Deaktivere/aktivere funksjonen

Trykk på 1 for å deaktivere funksjonen. Varsellampen for 1-bryteren tennes.

Trykk en gang til på knappen for å reaktivere systemet. Brytervarsellampen 1 slukner.

Systemet reaktiveres automatisk hver gang du starter motoren med startknappen. START OG STANS AV MOTOREN.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Kontroller Stopp & start”vises i instrumentpanelet og 1-bryteren er slått på, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Spesiell merknad: avhengig av kjøretøyet vil det i enkelte av disse tilfellene ikke være mulig å starte motoren automatisk hvis en dør er åpen.

Spesiell funksjon: Med motoren i ventemodus trykker du på bryter 1 for å starte motoren automatisk på nytt.

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet. START OG STANS AV MOTOREN.

STOPP/START SYSTEM