Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for tåkelys bak

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med denne funksjonen, tennes varsellampen når du starter motoren, og hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus (kjøretøyavhengig). FUNKSJON STOP AND START deretter forsvinner den.

–Hvis den lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig;

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe for umiddelbar stopp
     (rød)

Varsellampe for umiddelbar stopp (rød)

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Den tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger. I tillegg høres en varsellyd.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe
     (oransje)

Varsellampe (oransje)

Denne tennes når du slår på tenningen og slukker når du har startet motoren. Det kan tennes sammen med andre varsellampe og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en autorisert forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Denne lyser blått når du slår på tenningen eller starter motoren.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen skal bli redusert og varsellyset skal slås av eller lyse blått igjen. Hvis ikke må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den tennes når du kjører, sammen med ®-varsellampen og en varsellyd, må du stanse umiddelbart og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået MOTOROLJENIVÅ: generell informasjon. Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for forvarming

Varsellampe for forvarming

(dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk. Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Retningslys
     Airbag

Retningslys Airbag

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Den lyser oransje når du slår på tenningen eller starter motoren (kjøretøyavhengig), og slukner etter et par sekunder eller vises i hvitt. Hvis den begynner å lyse oransje under kjøring (og det høres et lydsignal) bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe for skifte av gir

Varsellampe for skifte av gir

Denne lampen tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned). KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: FØRERHJELPSYSTEMER OG -FUNKSJONER

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for
      ECO
     -modus

Varsellampe for ECO -modus

Den tennes når ECO-modus er aktivert. KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Varsellampe for aktivert håndbrekk

Varsellampe for aktivert håndbrekk

Varsellys for dekk med for lite luft

Varsellys for dekk med for lite luft

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder DEKKTRYKKOVERVÅKINGSSYSTEM

Varsellamper for fartsholder

Varsellamper for fartsholder

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for hastighetsoverskridelse

Varsellampe for hastighetsoverskridelse

Avhengig av kjøretøy og land tennes det og den høres et lydsignal. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran og bak

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran og bak