Tilbake til listen

FØRERHJELPSYSTEMER OG -FUNKSJONER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyet består dette av:

- blokkeringsfrie bremser (ABS);

- Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn;

- nødbremsassistent;

- bakkestartassistent;

- førerassistent med en tilhenger;

- av trekkraftkontrollen - Extended grip.

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Ved bråbremsing hindrer ABS at hjulene låser seg slik at stoppeavstanden kan håndteres og du beholder kontrollen over kjøretøyet.

Under disse omstendighetene kan kjøretøyet styres for å unngå en hindring når du bremser. I enkelte tilfeller kan systemet øke bremselengden, særlig på veier med dårlig grep (våt veibane osv.).

Du kjenner en pulsering gjennom bremsepedalen hver gang systemet aktiveres. ABS forbedrer ikke på noen måte kjøretøyets fysiske ytelse i forhold til veioverflaten og veigrepet. Det er fortsatt viktig å følge reglene for god kjørepraksis (som å kjøre med trygg avstand til kjøretøyet foran osv.).

Funksjonsfeil:

- © og x lyser i instrumentpanelet sammen med meldingene ”CHECK ABS”, ”CHECK BRAKING SYSTEM” og ”Check ESC”. Dette betyr at ABS, ESC og nødbremsassistenten er deaktivert. Bremsing er alltid aktivert.

- x, D, © og ® lyser i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Braking system fault”: dette tyder på feil på bremsesystemet.

I begge tilfeller må du kontakte en autorisert forhandler.

I en nødsituasjon bruker du fast og kontinuerlig trykk på bremsepedalen. Du trenger ikke å pumpe gjentatte ganger. ABS tilpasser kraften som brukes i bremsesystemet.

Bremsesystemene fungerer delvis. Det er imidlertid farlig å bremse brått, og det er viktig å stoppe umiddelbart, så snart trafikkforholdene tillater det. Ring en godkjent forhandler.

Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn

Elektronisk stabilitetssystem ESC

Dette systemet hjelper deg å holde kontroll over kjøretøyet i kritiske kjøreforhold (unngå en hindring, miste veigrep i en sving osv.).

Funksjonsprinsipp

En sensor i rattet registrerer retningen som velges av føreren.

Andre sensorer i kjøretøyet måler den faktiske retningen.

Systemet sammenligner førertiltak med faktisk kjøreretning for kjøretøyet og korrigerer kjøreretningen ved behov ved å kontrollere bremsing av bestemte hjul og/eller motoreffekt. Hvis systemet aktiveres, blinker indikatorlyset i instrumentpanelet.

Understyringskontroll

Dette systemet optimaliserer handlingen til ESC ved forlenget understyring (tap av veigrep for forakselen).

Antispinn

Dette systemet bidrar til å begrense hjulspinn på kjørehjulene og til å kontrollere kjøretøyet når det drar fra ved akselerasjon eller bremsing.

Funksjonsprinsipp

Ved å bruke hjulsensorene måler og sammenligner systemet hastigheten til kjørehjulene hele tiden og reduserer overrotasjon. Hvis et hjul begynner å skli, bremser systemet automatisk til driften som tas i bruk, blir kompatibel med grepet under hjulet igjen.

Systemet justerer også motorturtallet til grepet tilgjengelig under hjulene, uavhengig av trykket som brukes på gasspedalen.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”Check ESC” og varsellyset © og lyser i instrumentpanelet. I dette tilfellet deaktiveres ESC og antispinnsystemet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Aldri stol blindt på funksjonene. De endrer ikke kjøretøyets begrensninger og er ingen unnskyldning for å kjøre fortere. De kan ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Deaktivering av antispinnsystemet

I enkelte situasjoner (kjøring på vått underlag: snø, søle og lignende, eller ved kjøring med snøkjettinger), kan systemet redusere motorkraften for å begrense hjulspinn. Hvis dette ikke er nødvendig, kan funksjonen deaktiveres ved å trykke på bryter 1. I så fall tennes varsellampen i instrumentpanelet sammen med meldingen ”ESC Av”. Denne handlingen deaktiverer ikke ESC.

Antispinnsystemet gir ekstra sikkerhet. Du bør ikke kjøre med denne funksjonen deaktivert. Rett dette så raskt som mulig ved å trykke på bryter 1 på nytt.

Merk: Funksjonen aktiveres igjen automatisk når du slår på tenningen, eller når kjørehastigheten kommer over ca. 50 km/t.

Nødbremsassistent

Dette systemet kommer i tillegg til ABS og bidrar til å redusere bremselengden.

Funksjonsprinsipp

Systemet er utformet for å oppdage en nødbremssituasjon. Bremsesystemet utvikler i dette tilfellet umiddelbart maksimal effekt, og kan utløse et ABS-inngrep.

ABS-bremsing er aktiv så lenge du trykker inn bremsepedalen.

Varselblinklysene slås på

Avhengig av kjøretøyet kan disse tennes ved plutselig bremsing.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”CHECK BRAKING SYSTEM” i instrumentpanelet sammen med varsellyset ©.

Kontakt en godkjent forhandler.

Bakkestartassistent

Avhengig av hvor bratt bakken er, hjelper dette systemet føreren ved en bakkestart. Det forhindrer at bilen ruller bakover ved å koble inn bremsene automatisk når du flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Systemdrift

Det fungerer bare når girspaken er i en annen posisjon enn nøytral og kjøretøyet står helt i ro (bremsepedalen er trykket).

Systemet holder kjøretøyet i omtrent 2 sekunder. Bremsene slippes deretter gradvis (kjøretøyet beveger seg i samsvar med bakken).

Systemet for bakkestarthjelp kan ikke fullstendig hindre at kjøretøyet ruller bakover i alle situasjoner (ekstremt bratte stigninger osv.).

Uansett kan føreren trykke inn bremsepedalen for å hindre at kjøretøyet ruller bakover.

Funksjonen for bakkestartassistent skal ikke brukes for lengre stopp. Bruk bremsepedalen.

Denne funksjonen er ikke ment brukt ved parkering av kjøretøyet.

Om nødvendig bruker du bremsepedalen til å stoppe kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep.

Fare for alvorlig personskade.

Førerassistent med en tilhenger

Dette systemet bidrar til å opprettholde styringen over kjøretøyet mens du bruker en tilhenger. Det registrerer risting forårsaket av å trekke en tilhenger under visse kjøreforhold.

Driftsbetingelser

- Tilhengerfestet må være godkjent av en autorisert forhandler.

- ledningsnettet må være godkjent av en autorisert forhandler;

- tilhengerfestet må være koblet til kjøretøyet.

Funksjonsprinsipp

Funksjonen stabiliserer kjøretøyet med:

- asymmetrisk bremsing på forhjulene for å redusere risting forårsaket av tilhengeren;

- bremsing på alle fire hjul og begrensning av motorturtallet for å redusere kjøretøyhastigheten til ristingen er stoppet.

Varsellys blinker i instrumentpanelet for å varsle føreren.

Antispinn - Extended grip

Hvis kjøretøyet har veigrepkontroll, gjør den det enklere å kontrollere kjøretøyet på underlag som gir dårlig veigrep (løst underlag osv.).

Veimodus

Når kjøretøyet starter, vises meldingen ”Normal Vei posisjon aktivert” i instrumentpanelet.

Standardmodusen Vei muliggjør optimal bruk under normale kjøreforhold (tørr, våt, lett snø osv.).

Veimodus bruker antispinnfunksjoner.

Myk bakke-modus

Trykk på 2-bryteren: Meldingen ”Glatte veier mode aktivert” vises i instrumentpanelet.

Denne modusen gir de beste kjøreegenskapene på løst underlag (søle, sand, løv osv.). I denne modusen bestemmes motorens turtall av føreren.

Ved hastigheter over 50km/t bytter systemet automatisk til veimodus. Meldingen ”Normal Vei posisjon aktivert” vises i instrumentpanelet for å varsle deg.

Kjøretøyet starter alltid i Vei-modus igjen etter at motoren stoppes.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Aldri stol blindt på funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Dekk

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil.

Dekk som er festet på kjøretøyet, skal enten være identiske med de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de som er anbefalt av godkjent forhandler.

EXTENDED GRIP

ANTISPINNREGLERING (ESC)