GIRSPAKE, PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Velge revers

(kjøretøyet i ro)

Følg mønsteret merket på toppen av girspaken 1, og løft ringen (kjøretøyavhengig) for å velge revers.

Ryggelysene tennes når du setter girspaken i revers (når tenningen er på).

Parkeringsbrems

Løsne

Dra spaken 3 litt opp, trykk på knappen 2 og senk spaken mot gulvet.

Varsellampen } i instrumentpanelet slukkes.

Den røde varsellampen i instrumentpanelet tennes hvis du kjører med parkeringsbremsen på.

Sette på:

Dra spaken 3 oppover og kontroller at kjøretøyet er riktig immobilisert. Varsellampen } tennes i instrumentpanelet.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av bakakselen).

For å sikre kjøretøyet mot uhell, bør du få det sjekket av en autorisert forhandler.

Påse at parkeringsbremsen er skikkelig løsnet når du kjører (rødt indikatorlys er av), ellers kan det oppstå overoppheting eller skade.

Avhengig av hellingen og/eller kjøretøylasten kan det være nødvendig å dra opp håndbrekket minst to ekstra hakk når kjøretøyet står i ro, og koble inn et gir (førstegir eller revers).