FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartsholderfunksjonen hjelper deg med å holde kjørehastigheten ved en hastighet du velger, kalt cruisehastighet.

Denne cruisehastigheten kan angis til en hastighet over 30 km/t.

Kontroller

1 Hovedbryter Av/på.

2 Påminnelse om den lagrede kjørehastigheten og å øke til kjørehastighet (RES/+).

3 Bryter for å aktivere, lagre og redusere kjørehastigheten (SET/-).

4 Sett funksjonen på standby (med kjørehastigheten lagret) (0).

Fartsholderfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Cruise control må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (hålke, vannplaning, grus) eller i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Slå den på

Trykk på bryter 1 på siden som viser .

Varsellampen 6 lyser grønt og meldingen ”cruise control på” eller ”Cruise control km/t” (kjøretøyavhengig) vises i instrumentpanelet sammen med streker som viser at fartsholderfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en cruisehastighet.

Aktivere fartsholderen

Ved en jevn hastighet (over ca. 30 km/t) trykker du på bryteren 3 (SET/-). Funksjonen aktiveres og gjeldende hastighet lagres.

Strekene erstattes av cruisehastigheten, og fartsholderfunksjonen bekreftes ved å vise meldingen (kjøretøyavhengig) ”cruise control på” eller ”Cruise control km/t” og 5 varsellampen i grønt samt varsellampen 6 .

Kjøre

Når en cruisehastighet er lagret og fartsholderfunksjonen er aktiv, kan du ta foten av gasspedalen.

Vær oppmerksom på at du må holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne handle i en nødsituasjon.

Justere cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan endres ved å trykke gjentatte ganger på:

- bryteren 2 (RES/+) for å øke hastigheten

- Bryteren 3 (SET/-) for å redusere hastigheten,

Fartsholderfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overstiges når som helst ved å trykke gasspedalen.

Når den overskrides, blinker cruisehastigheten i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Etter noen sekunder går kjøretøyet tilbake til angitt cruisehastighet.

Cruisehastigheten kan ikke opprettholdes:

Når du kjører ned en bratt bakke, er det ikke sikkert systemet kan opprettholde kjørehastigheten. Den lagrede hastigheten blinker i instrumentpanelet for å varsle om situasjonen.

Kontakt en autorisert forhandler hvis cruisehastigheten ikke lenger er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Sette funksjonen på standby

Funksjonen settes til standby hvis du:

- bruk bryteren 4 (0)

- Bremsepedalen

- clutchpedalen

I alle tre tilfeller beholdes den innstilte hastigheten, og meldingen ”Lagret” km/t (kjøretøyavhengig) vises i instrumentpanelet.

Ventemodus bekreftes ved at varsellampen slukkes.

Gå tilbake til cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det. Trykk på bryteren 2 (RES/+) når kjørehastigheten er over 30 km/t.

Når hastigheten som er lagret, hentes tilbake, bekreftes aktivering av fartsholderen når indikatorlyset tennes.

Merk: Hvis hastigheten som tidligere var lagret, er mye høyere enn gjeldende hastighet, akselererer kjøretøyet raskere for å nå denne grensen.

Når fartsholderen er satt til standby, reaktiveres fartsholderfunksjonen ved å trykke på bryter 3 (SET/-) uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten. Det er hastigheten til kjøretøyet det tas hensyn til.

Slå av funksjonen

Fartsholderfunksjonen deaktiveres hvis du trykker på bryteren 1 . I dette tilfellet er ikke hastigheten lenger lagret. De to varsellysene og i instrumentpanelet slukkes og bekrefter at funksjonen er deaktivert.

Hvis du setter fartsholderen på standby eller slår den av, fører det ikke til en rask reduksjon i hastigheten. Du må bremse ved å trykke bremsepedalen.

FARTHÅLLAREN