Clio

Se videoene om kjøretøyet ditt

Hands-free Renault Cards

Hands-free Renault Cards

Hands-free Renault Cards

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
NEW CLIO : Eco driving

NEW CLIO : Eco driving

NEW CLIO : Eco driving

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CLIO : Front/rear headrests

CLIO : Front/rear headrests

CLIO : Front/rear headrests

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ZOE - CLIO : Parking distance control / Reversing camera

ZOE - CLIO : Parking distance control / Reversing camera

ZOE - CLIO : Parking distance control / Reversing camera

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CLIO : Trip computer and warning system

CLIO : Trip computer and warning system

CLIO : Trip computer and warning system

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ZOE - CLIO : Automatic climate control

ZOE - CLIO : Automatic climate control

ZOE - CLIO : Automatic climate control

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
NEW CLIO : Replacing the front headlights

NEW CLIO : Replacing the front headlights

NEW CLIO : Replacing the front headlights

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
NEW CLIO : Replacing the rear lights

NEW CLIO : Replacing the rear lights

NEW CLIO : Replacing the rear lights

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CLIO : Emergency spare wheel

CLIO : Emergency spare wheel

CLIO : Emergency spare wheel

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tyre inflation kit

Tyre inflation kit

Tyre inflation kit

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CLIO : Windscreen wash level

CLIO : Windscreen wash level

CLIO : Windscreen wash level

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CLIO : Coolant level

CLIO : Coolant level

CLIO : Coolant level

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CLIO : Oil Level

CLIO : Oil Level

CLIO : Oil Level

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
CLIO : Front wiper replacement

CLIO : Front wiper replacement

CLIO : Front wiper replacement

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys
Varsellampe for fjernlys
Varsellampe for nærlys
Indikatorlys for tåkelys foran
Indikatorlys for tåkelys bak
Varsellampe for venstre retningslys
Varsellampe for høyre retningslys
Varsellampe for kollisjonspute
Varsellampe for lavt drivstoffnivå
Varsellampe for umiddelbar stopp
Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets
Varsellampe for batterilading
Varsellampe for oljetrykk
Varsellampe
Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESP) og antispinnsystemet
Varsellampe for filtersystemet for giftig gass
Varsellampe for blokkeringsfrie bremser
Varsellampe for kjølevæsketemperaturen
Varsellys for forvarming (dieselmodell)
Varsellampe ved for høy fart
Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.
Indikatorlys for hastighetsbegrenser og fartsholder.
Varsellampe for motor i ventemodus
Varsellampe for utilgjengelig ventemodus
Dekktrykkvarsel
Varsellampe for skifte av gir
Varsellampe for ECO-modus
Kollisjonspute på passasjersiden foran
     ON
Kollisjonspute på passasjersiden foran
     OFF
Varsellampe for påminnelse om setebelte foran
Varsellys for dørstatus

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for kollisjonspute

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du kjører, må du fylle på drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Denne tennes når du slår på tenningen og slukker når du har startet motoren. Den tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger. I tillegg høres en varsellyd.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når håndbrekket tas av.

Hvis den lyser når du bremser sammen med ®-varsellampen og en varsellyd, betyr det at væskenivået i kretsen er for lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe for batterilading

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, må du stanse så snart som mulig og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, ble varsellyset aktivert på grunn av noe annet. Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESP) og antispinnsystemet

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Denne varsellampen kan tennes av flere grunner. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Førerhjelpsystemer og -funksjoner.

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøyer som er utstyrt med dette systemet, begynner denne varsellampen å lyse når du starter motoren, og (kjøretøyavhengig) når tenningen slås av mens motoren er i ventemodus (du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2). Deretter slås den av.

–Hvis det lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig.

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Se informasjonen under Råd om vedlikehold og miljøvennlig kjøring i Del 2.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Dette tennes når tenningen slås på.

Hvis det begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen skal bli redusert og varsellyset skal gå tilbake til blå farge. Hvis ikke må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk.

Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellampe ved for høy fart

Den tennes og det høres et lydvarsel når kjørehastigheten er over 120 km/t.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Assistert parkeringsbrems.

Indikatorlys for hastighetsbegrenser og fartsholder.

Se informasjonen om ”Hastighetsbegrenser” og ”Fartsholder" i Del 2.

Varsellampe for motor i ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Dekktrykkvarsel

Se informasjonen om ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.

Varsellampe for skifte av gir

Dette lyset tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned).

Varsellampe for ECO-modus

Dette tennes når ECO-modusen aktiveres.

Se informasjonen om ”Økonomisk kjøring” i Del 2.

Kollisjonspute på passasjersiden foran ON

(Du finner mer informasjon i avsnitt 1 under Barnesikring: Deaktivering/aktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran).

Kollisjonspute på passasjersiden foran OFF

(Du finner mer informasjon i avsnitt 1 under Barnesikring: Deaktivering/aktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran).

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran

Den lyser på den midtre skjermen når du starter motoren. Hvis setebeltet til føreren eller passasjeren foran (hvis det sitter noen i det setet) ikke er festet og kjørehastigheten er ca. 20 km/t, blinker den og det høres et lydvarsel i ca. 2 minutter.

Merk: En gjenstand plassert i passasjersetet kan aktivere varsellyset i noen tilfeller.

Varsellys for dørstatus