Tilbake til listen

VARSEL OM FØREROPPMERKSOMHET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Varsel om føreroppmerksomhet er en funksjon som analyserer førerens atferd (kjørestil, styring av kjøretøyet osv.) og varsler hvis det er fare for tretthet eller nedsatt reaksjonsevne.

Det tar hensyn til indikatorer som:

- rattbevegelser;

- føreraktiviteter på andre systemer (blinklys, vindusviskere, etc.).

Denne funksjonen er et ekstra kjørehjelpemiddel i tilfelle tretthet eller nedsatt oppmerksomhet. Funksjonen erstatter ikke føreren.

Ikke under noen omstendighet skal denne funksjonen erstatte førerens aktsomhet og ansvar under kjøring.

Bruk

Funksjonen er klar til å varsle deg hvis hastigheten er over omtrent 60 km/t.

Hvis det er fare for tretthet eller nedsatt oppmerksomhet, vises meldingen 1 ”Skli advarsel Ta en pause” på instrumentpanelet, ledsaget av et lydsignal.

Stopp så raskt som mulig for å ta en pause.

Varsel om føreroppmerksomhet overvåker kontinuerlig førerens oppmerksomhet og kan gi flere advarsler per reise.

Systemet tilbakestilles hver gang motoren startes.

Aktivering/deaktivering fra multimedieskjermen 2

fra verdenen ”Bil” på multimediaskjerm 2, velger du menyen ”Kjøreassistanse”.

Aktiver/deaktiver ”Fører overvåknings varsel”-funksjonen.

Merk:

- systemet deaktiveres automatisk når ”Active Driver Assist” aktiveres. Hvis du deaktiverer ”Active Driver Assist”, reaktiveres systemet;

- systemet er som standard aktivert hver gang kjøretøyet startes.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”kontr. tretthets varsel system” på instrumentpanelet og systemet deaktiveres automatisk.

Få systemet sjekket av en autorisert forhandler.

Grensene for Varsel om føreroppmerksomhet

Varsel om føreroppmerksomhet reagerer kanskje ikke under følgende forhold:

- vei i dårlig tilstand;

- sterk sidevind;

- dynamisk kjørestil med høy hastighet i svinger eller kraftig akselerasjon;

- hyppige filbytter eller endringer i kjøretøyets hastighet.

Varsel om føreroppmerksomhet gir kanskje ikke varsel under følgende forhold:

- korte bortfall av oppmerksomhet;

- plutselige distraksjoner, for eksempel en gjenstand som faller etc.

aktiv körhjälp

övervakningssystemet Alert förare