Tilbake til listen

AUTOMATISK KLIMAKONTROLL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Førerens temperaturindikator for oppvarming.

2 Indikator for ventilasjonshastighet.

3 SYNC Kontroll for aktivering/deaktivering av Synkroniseringsmodus (konfigurasjon A).

4 Førerens aktiveringskontroll for oppvarmet sete.

5 Aktiveringskontroll for klimaanlegget.

6 Passasjerens aktiveringskontroll for oppvarmet sete.

7 Aktiveringskontroll for oppvarmet ratt.

8 Indikator for distribusjon av luft i kupéen.

9 Temperaturindikator for oppvarming på passasjersiden.

10 Justere lufttemperaturen for passasjeren.

11 Justere luftfordelingen i kupeen.

12 Aktiveringskontroll for funksjonen ”A/C MAX”.

13 Luftresirkulering.

14 Kontroll for aktivering av klimaanlegget i AUTO-modus.

15 Fjerning av is/dugg på bakruten og dørspeilene (kjøretøyavhengig).

16 ”Klar sikt”-funksjon.

17 Justere viftehastigheten og slå av systemet.

18 Førerens innstilling for lufttemperatur og SYNC aktiveringskontroll for Synkroniseringsfunksjonen (konfigurasjon B).

19 Aktiveringskontroll for oppvarmet frontrute (konfigurasjon B).

Aktivere systemet

Når kjøretøyet er startet, går systemet tilbake til det sist brukte programmet.

Trykk på kontrollen 14 for å aktivere systemet eller sett kontrollen 17 til ønsket ventilasjonshastighet.

Deaktivere systemet

Trykk på kontrollen 17 til den når posisjonen ”OFF”.

Slå klimaanlegget på eller av

I automatisk modus styrer systemet aktivering av klimaanlegget. Det er fortsatt mulig å aktivere eller deaktivere systemet ved å trykke på kontrollen 5.

Automatisk modus

Det automatiske klimaanlegget sikrer komfort i kupéen og god sikt (unntatt under ekstreme forhold), samtidig som det forbedrer drivstofføkonomien.

Systemet styrer viftehastigheten, luftfordelingen, luftresirkuleringen, start og stopp av klimaanlegget og lufttemperaturen.

Denne modus består av et valg av tre programmer:

AUTO: Det valgte komfortnivået oppnås på best mulig måte, avhengig av forholdene ute. Trykk på knapp 14.

SOFT: når ønsket komfortnivå mer varsomt og stille. Trykk på 14-knappen og trykk nedover for å aktivere SOFT-modus.

FAST øker luftstrømmen i kupéen. Denne modusen bør særlig brukes for å forbedre komforten i baksetene. Trykk på 14-knappen og trykk oppover for å aktivere FAST-modus.

Når klimaanlegget starter i automatisk modus, går systemet tilbake til det siste programmet som ble brukt.

Hvis du trykker på en annen knapp enn AUTO-knappen, deaktiveres automatisk modus.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Trykk én eller flere ganger på 11-knappen for å velge luftfordeling. Valgt luftfordeling 8 vises på flerfunksjonsskjermen. Stillingene er i følgende rekkefølge:

All luften føres da til duggfjerningsdysene for frontruten og sidevinduene foran.

Luftflyten fordeles mellom duggfjerningsdysene for sidevinduene foran, til frontruten og fotbrønnene.

Luftstrømmen fordeles mellom avduggingsventilene på siderutene foran, avduggingsventilene på frontruten, luftventilene på dashbordet og i fotbrønnen.

ô Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

ö Luftflyten rettes mot dysene i dashbordet og mot fotbrønnene.

ó Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Justere lufttemperaturen

Det er to typer innstillinger:

- Uavhengig justering for kupéen;

- Justering i SYNC modus for å synkronisere passasjer- og førersiden.

Uavhengig justering for kupéen

Trykk på 10- og 18-kontrollene for å justere luftfordelingen på venstre og høyre side hver for seg.

SYNC-funksjonsinnstilling

Trykk på SYNC3 på multimedieskjermen eller på 10- eller 18-kontrollen (kjøretøyavhengig), og deretter på SYNC for å synkronisere temperaturen på passasjersiden med temperaturen på førersiden.

Trykk én gang til på SYNC eller juster temperaturen på passasjersiden for å avslutte funksjonen.

Justerer viftehastigheten

I automatisk modus vil systemet regulere hastigheten på luftsirkulasjonen for å oppnå og opprettholde ønsket inneklima.

Du kan fortsatt justere viftehastigheten ved å trykke på 17-kontrollen for å øke eller redusere den.

Klar sikt-funksjon

Trykk på knappen 16: Den integrerte indikatorlampen lyser.

Denne funksjonen fjerner raskt dugg fra frontruten, bakruten, sidevinduene foran og sidespeilene (avhengig av kjøretøyet). Klimaanlegget og funksjonen for å fjerne is på bakruten må være aktivert.

Trykk på knapp 14 eller 16 for å avslutte funksjonen.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på knappen 15: Den integrerte indikatorlampen lyser. Med denne funksjonen kan du raskt fjerne is eller dugg på bakruten og fjerne is på sidespeilene (avhengig av utstyrsnivå).

Trykk en gang til på knapp 15 for å avslutte funksjonen. Avduggingen stanser automatisk.

A/C MAX” funksjon

A/C MAX” -funksjonen gjør det mulig for brukeren å føle maksimal effekt fra klimaanlegget uten noen begrensning eller kompromisser knyttet til akustikken og følelsen av at luften er for kald på hender og ansikt.

Noen knapper har et funksjonslys som viser funksjonstilstanden.

A/C MAX”-funksjon (fortsetter)

Denne funksjonen innebærer automatiske endringer:

- temperatur programmert til helt kaldt;

- distribusjon av luft til passasjerene;

- luftstrøm ved maksimal effekt;

- aktivering av klimaanlegget;

- luftresirkulering.

Trykk på 12 knappen for å aktivere funksjonen. Deaktiver ECO-modus for å få mest mulig ut av det.

Luftsirkulasjon (isolering av kupéen)

Denne funksjonen styres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt. I dette tilfellet bekreftes handlingen via en varsellampe på knappen 13).

Manuell bruk

Trykk på knappen 13: Den integrerte indikatorlampen lyser.

Hvis denne posisjonen brukes lenge, kan det oppstå dårlig lukt, på grunn av at luften ikke fornyes, og vinduene kan begynne å dugge.

Vi anbefaler at du trykker på knapp 13 for å komme tilbake til automatisk modus så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.

Favoritter-funksjonen

Trykk på rattkontrollen 20 (kjøretøyavhengig) for å aktivere følgende funksjoner i henhold til tidligere angitte og lagrede brukerinnstillinger:

- oppvarmet ratt;

- oppvarmede seter.

For mer informasjon om programmering av denne funksjonen, se multimediainstruksjonene.

ECO-modus

Fra menyen MULTI-SENSE som er tilgjengelig fra multimediaskjermen 21 eller ved å trykke på bryteren 22, kan du aktivere modusen ECO som påvirker oppvarmingsnivået og reduserer bilens drivstofforbruk.

Varsellampen ECO som er plassert under temperaturdisplayet på multimediaskjermen 21, informerer deg om at modus ECO er aktivert.

reglerad klimatanläggning

luftkvalité i kupén