KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Drivstofforbruk blir dokumentert i samsvar med en standard foreskrevet metode. Denne er lik for alle produsenter, og gjør at kjøretøyene kan sammenlignes med hverandre.

Forbruk i sanntid er avhengig av hvordan kjøretøyet blir brukt, hva slags utstyr som er montert, og brukerens kjørestil. Vi anbefaler følgende for å optimalisere drivstofforbruket.

Avhengig av kjøretøy finnes det ulike funksjoner som bidrar til å redusere drivstofforbruket.

I instrumentpanelet:

- turtelleren;

- varsellampe for skifte av gir;

- Kjørestilvarsling;

- Frihjul-modus;

- ECO-modus;

- Stop and Start -funksjonen STOP AND START-FUNKSJONEN;

- Indikatorlampen for predikerende ECO-kjøreassistent FORUTSIGENDE ECO-KJØREASSISTENT;

- effektmåleren.

I multimediaskjermen (se brukerhåndboken for mer informasjon):

- data knyttet til ditt energiforbruk;

- en graf for energiforbruk;

- poeng basert på din kjørestil;

- ECO kjøreråd;

- Tursammendrag og råd om økonomisk kjøring via multimedieskjermen

- en ECO kjøremodus.

I instrumentpanelet

Avhengig av kjøretøyet kan du tilpasse instrumentpanelet med ulike typer informasjon.

Varsellampe for skifte av gir 2

En varsellampe i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig) varsler om det beste tidspunktet for å gire opp eller ned for å sikre et optimalt drivstofforbruk:

gir opp;

gir ned.

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge med på denne indikatoren regelmessig.

Kjørestil-varsling 3

Informerer deg om kjørestilen din i sanntid.

Du kan vise kjørestilindikatoren ved å trykke opp/ned flere ganger på knappen 1.

Jo større 3 indikatorsirkelen er, jo bedre er styringen av hastighet, akselerasjon og forventning.

Jo mindre 3 indikatorsirkelen er, jo dårligere er styringen av hastighet, akselerasjon og forventning.

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge med på denne indikatoren regelmessig.

På multimedieskjermen

Tursammendrag

Når motoren er slått av, vises et varsel på multimedieskjermen 4 for å gi informasjon om kjøringen under siste tur.

Dette varselet gir direkte tilgang til ”ECO-kjøring”-menyen. Denne menyen gir mer informasjon om kjøringen din og hvilke effekt den har på drivstofforbruket ditt.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Frihjul-modus

For kjøretøy med en automatisk girkasse ved gasspådragsreduksjon (med foten av gasspedalen) og bytting til frihjul funksjon, (automatisk nøytral) reduseres motorbremsing og dette gjør at du kan kjøre lengre uten å akselerere for å spare drivstoff (kjøretøyavhengig).

Varsellampen vises i grått og deretter grønt for å vise at kjøretøyet er i frihjulmodus.

Merk: når du trykker inn bremsepedalen én gang, deaktiveres frihjulmodus.

Når du kjører i nedoverbakke, deaktiveres frihjulsfunksjonen for å bruke det regenerative bremsesystemet og/eller motorbremsen, avhengig av kjøretøyet.

ECO-modus

ECO-modus er en funksjon som gir optimalt drivstofforbruk. Det påvirker kjøretøyets atferd (akselerasjon, giring, fartsholder, deselerasjon, osv.).

Begrenset akselerasjon gir lavere drivstofforbruk ved bykjøring og kjøring i omliggende områder.

Aktivere funksjonen

Du kan få tilgang til ECO-modus:

- fra multimedieskjermen 4;

- ved bruk av rattstammekontrollen 5.

”ECO”-indikatorlampen 6 vises på instrumentpanelet for å bekrefte at den er aktivert.

Det gjør du ved å trykke gasspedalen bestemt helt inn.

ECO-modus aktiveres igjen når du tar foten vekk fra gasspedalen.

Deaktivere funksjonen

Se brukerhåndboken for multimediesystemet hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer ECO-modus.

Effektmåler

(E-Tech full hybrid-versjon)

Effektmåleren gir føreren et sanntidsbilde av kjøretøyets elektriske energiforbruk.

”Energigjenvinning” brukssone A

Hvis du løfter foten av gasspedalen eller bruker bremsen når du kjører, genererer motoren elektrisk strøm under deselerering. Denne energien brukes til å redusere hastigheten til kjøretøyet og lade fremdriftsbatteriet E-TECH FULL HYBRID-KJØRETØYSYSTEM: regenerativt bremsesystem.

Optimal brukssone 7

Viser nullforbruk.

”Anbefalt forbruk” B grønn brukssone

I helelektrisk eller E-Tech full hybrid modus: Fremdriftsmotoren og/eller batteriet leverer energien som kreves for å drive kjøretøyet. Dette er ECO-sonen.

”Forbruk ikke anbefalt” C hvit brukssone

Viser høyt strømforbruk.

Navigeringssystem

Du kan bruke informasjonen som er tilgjengelig i navigeringssystemet (trafikkinformasjon osv.), til å forenkle kjøreturen.

Kjøreanbefaling og ECO-kjøring

Atferd

- Det er bedre å kjøre varsomt inntil motoren har nådd normal driftstemperatur, enn å la den varme opp mens bilen står i ro.

Kjøreanbefaling og ECO-kjøring

(fortsettelse)

- Høye hastigheter påvirker bilens drivstofforbruk betydelig.

Eksempler (i jevn hastighet):

- hvis du reduserer hastigheten fra rundt 130 km/t til 110 km/t, sparer du ca. 20% av drivstoffet;

- hvis du reduserer hastigheten fra rundt 90 km/t til 80 km/t, sparer du ca. 10% av drivstoffet.

- Dynamisk kjøring med hyppig akselerasjon og bremsing koster mye drivstoff i forhold til tiden du sparer.

- Ikke dra turtallet til topps i de lavere girene. Bruk alltid så høyt gir som mulig.

- Unngå brå akselerasjon.

- Brems så lite som mulig. Hvis du oppfatter en hindring eller bratt sving i god tid, er det bare å foten vekk fra gasspedalen.

- Ikke prøv å holde samme hastighet opp en bakke. Ikke akselerer mer enn du ville gjort på flat vei. Hold foten i samme stilling på gasspedalen.

- I moderne kjøretøyer er det unødvendig å dobbeltclutche og gi gass før du stanser motoren.

- Dårlig vær, oversvømte veier:

Unngå å kjøre gjennom vann som er høyere enn den nedre kanten på hjulfelgen.

Oppvarmingsnivå

Det er normalt å merke en økning i drivstofforbruket når du bruker oppvarmingen (særlig når utetemperaturen går under null) eller klimaanlegget.

Førerhindring

På førersiden må du bare bruke matter som er egnet for kjøretøyet, feste med forhåndstilpassede komponenter og kontrollere tilpasningen regelmessig. Ikke legg én matte over en annen.

Det er fare for at de kiles fast i pedalene

Dekk

- Et dekk med for lite luft øker drivstofforbruket.

- Bruk høyeste tillatte trykk for dekket, eller anbefalt dekktrykk angitt på kanten av førerdøren, for å optimere drivstofforbruket DEKKTRYKK.

- Hvis du bruker andre dekk enn de som er anbefalt, kan du oppleve økt drivstofforbruk.

Råd om bruk

- Velg ECO modus.

- Elektrisitet er drivstoff - slå av alle elektriske komponenter som du egentlig ikke trenger. Men: (Sikkerhet først), bruk alltid lys ved dårlig sikt (se og bli sett).

- Bruk lufteventilene. Drivstofforbruket øker med 4 % hvis du kjører med vinduene åpne i 100 km/t.

- Ikke fyll opp tanken helt til kanten for å unngå at det flyter over.

- Hvis kjøretøyet er utstyrt med et manuelt klimaanlegg, bør du slå det av når det ikke er behov for det.

Anbefalinger for å redusere forbruket og bidra til å beskytte miljøet:

Hvis kjøretøyet har vært parkert i solen, kan du holde dørene åpne litt for å slippe ut den varme luften før du starter motoren.

- Ikke kjør rundt med et tomt takstativ.

- Bruk heller en tilhenger for større gjenstander.

- Hvis du har en campingvogn på slep, bør denne utstyres med en riktig innstilt vindavviser.

- Unngå å bruke bilen over svært korte avstander (korte turer med lange ventetider), fordi motoren aldri kommer opp i normal driftstemperatur.