E-TECH FULL HYBRID-KJØRETØYSYSTEM: introduksjon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

E-Tech full hybrid-kjøretøysystemet bruker en elektrisk motor til å forbedre ytelsen til forbrenningsmotoren (akselerasjon, igangsetting o.l.).

Kjøretøyet får høyere dreiemoment ved akselerasjon og drivstofforbruket blir lavere.

Kjøretøyet kan også kjøre i helelektrisk driftsmodus uten assistanse fra forbrenningsmotoren. Kjøretøyet bruker strøm som er lagret i fremdriftsbatteriet på ”400 V”.

Batterier

E-Tech full hybridkjøretøyet er utstyrt med to typer batterier:

- et ”400 V” traksjonsbatteri;

- et sekundært ”12 V” batteri.

Traksjonsbatteri på ”400 volt”

Dette batteriet, som er plassert under gulvet bak, lagrer energien som kreves for at den elektriske motoren skal fungere som den skal.

Som med alle batterier utlades det når det brukes. Fremdriftsbatteriet lades:

- i løpet av kjøretøyets fartsreduksjonsfaser;

- når forbrenningsmotoren starter automatisk for å fungere som en generator.

Kjøretøyets rekkevidde i elektrisk driftsmodus er avhengig av ladenivået for fremdriftsbatteriet og også av kjørestilen din og komponentene som forbruker strøm (klimaanlegg, oppvarmingssystem osv.).

Hvis fremdriftsbatteriet blir utladet, er det bare forbrenningsmotoren som driver kjøretøyet til fremdriftsbatteriet er ladet opp igjen.

”12 volts” batteri

Det sekundære 12 V-batteriet, som er plassert i bagasjerommet, leverer energien som kreves for å åpne/lukke kjøretøyet og betjene utstyret.

Merk: Batteriet på ”12 volt” hjelper ikke til med å starte forbrenningsmotoren. Dette leveres av E-Tech full hybrid-systemet.

E-Tech full hybrid-kjøretøyets elektriske system bruker likespenning (DC) på ca. ”400 volt”.

Dette systemet kan bli varmt under og etter at tenningen er slått av. Respekter varselsmeldingene som står på etikettene i kjøretøyet.

Alle handlinger eller endringer på det elektriske systemet på ”400 V” (komponenter, kabler, tilkoblinger, traksjonsbatteri) er strengt forbudt på grunn av faren de utgjør for din sikkerhet. Kontakt en autorisert forhandler.

Faren for alvorlige brannskader eller elektriske støt kan medføre død.

Symbolet A identifiserer de elektriske elementene i kjøretøyet som kan være en helsefare.

400 volts elektrisk kretsløp

Det elektriske kretsløpet på ”400 V” gjenkjennes med oransje kabler 6 og deler med symbolet .

Støy

E-Tech full hybrid-kjøretøyet er spesielt stille i elektrisk driftsmodus. Du vil ikke nødvendigvis være vant til det, og det vil heller ikke andre som bruker veien. Det er vanskelig for dem å høre kjøretøyet når det beveger seg.

Når den elektriske motoren er stille, hører du lyder som kan virke uvanlige (aerodynamiske lyder, dekk osv.) samt lyder på grunn av at E-Tech full hybrid-systemet er aktivert (for eksempel kjøling av fremdriftsbatteriet).

E-Tech full hybrid-kjøretøyet er svært stillegående. Når du går ut av kjøretøyet, må du alltid kontrollere at girspaken er i P, sette på håndbrekket og slå av tenningen.

FARE FOR ALVORLIG PERSONSKADE.

Fotgjengerhorn

Med fotgjengerhornet kan du varsle andre om at du er til stede, særlig fotgjengere og syklister. I elektrisk driftsmodus aktiveres systemet automatisk. Lyden utløses når kjørehastigheten er mellom 1-30 km/t.

Du finner mer informasjon om fotgjengerhorn i instruksjonene for multimedieutstyr.

Hvis det oppstår en feil med fotgjengerhornet, vises varsellampen i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Feil med VSP varsel”.

Kontakt en godkjent forhandler.

Bruk

E-Tech full hybrid-systemet velger forbrenningsmotoren og/eller den elektriske motoren i henhold til kjørestilen (jevn, sporty osv.), trafikkforholdene og kjøremodusen som er valgt (se informasjon om ”MULTI-SENSE” MULTI-SENSE).

Dårlig vær, oversvømte veier:

Ikke kjør gjennom oversvømte veier hvis dybden på vannet er over kanten på felgene.

Energiflyt

Avhengig av kjøremodusen som er valgt, vises ulike energistrømmer i instrumentpanelet.

Dett er energiflyter mellom:

- B: forbrenningsmotoren;

- C: hjulene;

- D: den elektriske enheten (med fremdriftsbatteriet og den elektriske motoren).

Fargen på strømmene varierer:

- blå: elektrisk strøm;

- hvit: energi produsert av forbrenningsmotoren;

Strøm E ”Forbrenningsmotorfremdrift”

Forbrenningsmotoren brukes til å bevege kjøretøyet.

Strøm F ”Energiproduksjon”

Forbrenningsmotoren lader fremdriftsbatteriet.

Strøm G ”Elektrisk fremdrift”

Den elektriske enheten brukes til å bevege kjøretøyet. Flyten G går fra fremdriftsbatteriet til hjulene (traksjon), men også fra hjulene til fremdriftsbatteriet (regenerativ bremsing).

Merk: en kombinasjon av ulike flyter er mulig (f.eks. hvis du knytter flyt E til flyt G, betyr det at både forbrenningsmotoren og den elektriske motoren brukes til å drive kjøretøyet.

Fargen på hjulene C varierer med motoren som brukes til å bevege kjøretøyet:

- blå: elektrisk motor;

- hvite: forbrenningsmotor;

- blå og hvite: elektrisk motor og forbrenningsmotor.

Varsellampe for nivå regenerativ bremsing H

Når du løfter foten av gasspedalen eller trykker inn bremsepedalen, konverterer den elektriske motoren og/eller det regenerative bremsesystemet energien som produseres av fartsreduksjonen til kjøretøyet, til elektrisk strøm. For mer informasjon E-TECH FULL HYBRID-KJØRETØYSYSTEM: regenerativt bremsesystem.

Den brukes til å bremse ned kjøretøyet og lade opp fremdriftsbatteriet.

Helelektrisk kjøremodus

Varsellampen 7 vises i instrumentpanelet for å varsle deg om at E-Tech full hybrid-systemet bare bruker den elektriske enheten til å drive kjøretøybevegelsen.

Merk: Når fremdriftsbatterinivået er lavt, skifter kjøretøyet automatisk til hybridmodus, og forbrenningsmotoren starter: Varsellampen 7 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte dette.

Motorbremsen skal ikke under noen omstendigheter brukes som en erstatning for bremsepedalen.

optimerad räckvidd och bränsleekonomi

information och energiförbrukning