Tilbake til listen

AKTIV NØDBREMSING I REVERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tillegg til funksjonen ”Avstandskontroll ved parkering” PARKERINGSASSISTENT og ved å bruke informasjon fra de fire sentrale sensorene som er plassert bak på kjøretøyet, oppdager systemet faste hindringer som er bak kjøretøyet. Hvis det er en betydelig risiko for kollisjon, fører systemet automatisk til at kjøretøyet bremser.

Merk: sørg for at de fire sentrale sensorene som er plassert bak på kjøretøyet ikke er tildekket (av smuss, gjørme, snø osv.).

Bruk

Registrering av faste hindringer bak

I revers (ved hastigheter mellom 3 km/t og 10 km/t), dersom det er fare for kollisjon med en fast hindring, fører systemet til at bilen automatisk bremser. Visuell tilbakemelding  2 vises på multimediaskjermen 1, ledsaget av et lydsignal.

Når kjøretøyet har stoppet, må kjøretøyet holdes stille ved at føreren holder foten på bremsepedalen.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å sikre kjøretøyet mot uhell, bør du få det sjekket av en autorisert forhandler.

Aktivering eller deaktivering av systemet

For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen, trykk på ”Bil”-modus og deretter ”Parkerings-assistanse”. Velg ”Aktiv nødbremsing ved rygging”.

Hvis funksjonen er deaktivert, vises varsellampen 3 på multimediaskjermen.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en driftsfeil, blir aktiv nødbremsing i revers automatisk deaktivert.

Varsellampen 3 vises på multimedieskjermen sammen med følgende melding i instrumentpanelet (avhengig av type funksjonsfeil):

- ”Parkeringssensorer er ikke tilgjengelige”;

eller

- ”Park sensor må kontrolleres”;

eller

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”;

eller

- ”Kjøre assistanse kontroller”.

Avhengig av kjøretøy vises, i tillegg til meldingen, ©-varsellampen i instrumentpanelet.

Rengjør de ultrasoniske sensorene. Hvis det fortsatt er et problem, må du kontakte en godkjent forhandler.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med tilhengerfeste gjenkjent av systemet og en tilhenger er koblet til, deaktiveres aktiv nødbremsing i revers automatisk og meldingen ”Tilhenger: parkeringssensorer av” vises på instrumentpanelet mens varsellampen 3 vises på multimediaskjermen.

Aktiv nødbremsing i revers

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Denne funksjonen kan ikke under noen omstendigheter erstatte førerens årvåkenhet og ansvar.

Noen klimatiske forhold og miljøforhold kan forstyrre eller skade systemet. Som en konsekvens bør sjåføren alltid være klar for plutselige hendelser under kjøring: sørg alltid for at det ikke er små, smale, bevegelige hindringer (som barn, dyr, barnevogn, sykkel, stein, stolper osv.) i blindsonen under manøvrering.

Utløsning av denne funksjonen kan forsinkes eller hindres når systemet oppdager tydelige tegn på kontroll over kjøretøyet av føreren (bevegelser på rattet, pedalene osv.).

Systemservice og reparasjoner

- I tilfelle sammenstøt kan baksensorene og ytelsen deres påvirkes. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid i området der sensorene er plassert (reparasjoner, utskifting, modifisering av støtfanger osv.) må utføres av en kvalifisert fagperson.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Deaktivere funksjonen

Du må deaktivere funksjonen hvis kjøretøyet blir slept (redning etter havari) eller hvis kjøretøyet er utstyrt med et tilhengerfeste som ikke gjenkjennes av systemet.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

nödbromsning vid backning