Tilbake til listen

VIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Video”-meny

Gå til hovedmenyen, velg ”Apper” og trykk på ”Video”-menyen.

Velg en tilkoblet inngangskilde.

Hvis flere kilder er tilkoblet, velger du én av inngangskildene på listen under for å åpne videoene:

- ”USB1” (USB-port);

- ”USB2” (USB-port).

Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.

- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

”Video”

Når du spiller av en video, kan du:

- juster klarheten ved å trykke på 2-tasten;

- juster avspillingshastigheten ved å trykke på 3-knappen;

- åpne hurtigmenyen 4;

- åpne forrige video ved å trykke på 7 hvis avspillingstiden ikke er mer enn 3 sekunder. Etter tre sekunder starter videoen forfra;

- Bruk rullelinjen 8;

- stoppe midlertidig ved å trykke på 6;

- åpne neste video ved å trykke på 5;

- klikk to ganger i bildevisningsområdet 1 for å vise videoen i fullskjermmodus;

- trykk på 9 for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Merk:

- Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige i fullskjermmodus.

- Kontrollene forsvinner automatisk etter 10 sekunder når du spiller av en video i fullskjermmodus.

Videoavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro. Under kjøring er det bare lydsporet til den aktuelle videoen som forblir aktivt.

Hurtigmeny

Med hurtigmenyen 4 kan du:

- Hent detaljert informasjon om videoen (tittel, filtype, dato, filbane, osv.)

- Åpne innstillingene.

Informasjon

Fra denne menyen kan du åpne informasjon om videoen (tittel, type, varighet, oppløsning).

Merk: kontakt en autorisert forhandler for mer informasjon om kompatible bildeformater.

”Innstillinger”

Fra ”Innstillinger”-menyen kan du velge visningstype:

- ”Tilpasset” (justert)

- ”Fullskjerm”

Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

CONSULTING YOUR VIDEOS

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme