Tilbake til listen

TELEFONINNSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyen ”Innstillinger”

Når telefonen er koblet til systemet, kan du trykke på ”Telefon” i hovedmenyen eller velge en snarvei A fra en hvilken som helst meny.

Velg ”Innstillinger” fra hurtigmenyen for å få tilgang til følgende innstillinger:

- ”Innstillinger for telefonsvarer”;

- ”Automatisk nedlasting av telefonbok” (”ON”/”OFF”);

- ”Sort. etter navn/Fornavn”;

- ”Hold samtalen automatisk”

(”ON”/”OFF”);

- ”Ringetone telefon”

(”ON”/”OFF”);

- ”SMS” (”ON”/”OFF”);

- Privat modus (”ON”/”OFF”);

- ”Smarttelefon hjelp”.

”Innstillinger for telefonsvarer”

Bruk dette alternativet til å konfigurere innstillingene for svarsystemet på telefonen.

Hvis stemmekontrollen ikke er konfigurert, kan du bruke konfigurasjonsskjermen til å velge stemmekontrollnummeret via tastaturet B, etterfulgt av ”Lagre”.

”Ringetone telefon”

Gå til hovedmenyen, trykk på ”Innstillinger” og velg ”Lyd”-hurtigmenyen. Fra fanen ”Telefon” kan du justere lydvolumet til:

- ”Ringetone telefon”;

- ”Handsfree telefon”.

Du finner mer informasjon i avsnittet ”Systeminnstillinger”.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

SMS"=

Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

Privat modus

Bruk dette alternativet til å aktivere et diskret lydsignal som varsler deg om innkommende anrop eller meldinger uten å vise noe på multimedieskjermen.

”Smarttelefon hjelp”

Bruk dette alternativet til å åpne en veiledning om hvordan du kan bruke stemmegjenkjenningssystemet på telefonen via multimediesystemet.

Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.