Tilbake til listen

TELEFONBOK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyen ”Telefonbok”

Åpne hovedmenyen og velg ”Telefon” eller snarveien A fra de fleste menyene, deretter ”Telefonbok” for å åpne telefonboken fra multimediesystemet.

Multimediesystemet støtter ikke telefoner som er utstyrt med dual SIM. Konfigurer telefonen slik at multimediesystemet får tilgang til riktig katalog på telefonen din.

”Kont.”-modus

1 Søk etter en kontakt sortert på navn eller nummer.

2 Søk etter kontakter i alfabetisk rekkefølge.

3 Telefon tilkoblet.

4 Hurtigmeny.

5 Gå tilbake til forrige meny.

6 Liste med kontakter i den sammenkoblede telefonen.

7 Kontakter lagret i favoritter på telefonen.

Laste ned telefonminnet

Som standard synkroniseres kontaktene automatisk når du kobler til en telefon, hvis håndfritilkobling er aktivert. Se avsnittet ”Koble til/fra en telefon” for mer informasjon.

Merk: for å få tilgang til telefonboken via multimediesystemet må du godkjenne datadeling på telefonen. Du finner mer informasjon i avsnittet Sammenkoble og oppheve sammenkobling av telefon og telefonens brukerhåndbok.

Oppdatere telefonboken

Du kan oppdatere kontaktene dine manuelt i telefonboken i multimediesystemet via Bluetooth®. Trykk på hurtigmenyen 4 og velg ”Oppdater liste”.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter en kontakt ved å taste inn navn eller telefonnummer.

Trykk på forstørrelsesglasset 1. Tast inn de første tallene eller bokstavene til kontakten.

Trykk på ABC 2. Velg bare én bokstav. Telefonboken viser en liste med alle kontakter som starter med denne bokstaven.

Velg telefonboken

Hvis to telefoner er koblet til multimediesystemet samtidig, kan du velge hvilken kontaktliste som skal vises.

Velg telefonen fra 3-linjen.

Personvern

Det håndfrie telefonsystemet lagrer ikke kontaktlisten for hver telefon.

Av personvernhensyn kan hver nedlastede kontaktliste bare vises når tilsvarende telefon er koblet til.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.