Tilbake til listen

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyen ”SMS

Gå til startskjermbildet og trykk på Telefon eller A-snarveien fra en hvilken som helst meny, deretter ”SMS” for å få tilgang til telefonen din SMS via multimediesystemet.

Telefonen må være koblet til det håndfrie systemet. Du må også godkjenne overføring av meldinger (via telefoninnstillinger, avhengig av modell) for å kunne bruke alle funksjonene.

Merk: bare SMS-er kan leses via multimediesystemet. Andre typer meldinger kan ikke leses.

Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.

SMS”-skjerm

1 Meldingsstatus. Lest/ulest.

2 Navn/nummer til avsenderen av meldingen.

3 Start på meldingen.

4 Dato mottatt.

5 Hurtigmeny.

6 Tilbake til forrige side.

Mottar SMS

Multimediesystemet varsler at det er mottatt en ny SMS via en varselmelding i B som vises i den menyen som er åpen for øyeblikket.

Når telefonen er paret og tilkoblet, blir mottatte meldinger som standard tilgjengelige i multimediesystemet.

Merk: Bare meldingene som mottas etter paring og mens telefonen er knyttet til multimediasystemet, er tilgjengelige.

Avlesing av SMS

Under kjøring kan SMS leses via stemmekontrollen i multimediesystemet ved å trykke på ”Spill”-knappen 7, eller du kan avslutte anropet ved å trykke Anrop-knappen 10.

Først når bilen står stille, lar multimediesystemet deg åpne SMS ved å trykke på Melding-knappen 8, eller å svare på SMS ved å trykke på Svar-knappen 9 og lese SMS-detaljene.

SMS-detaljer

Hvis nummeret er lagret i minnet eller i telefonkatalogen, kan du ringe kontakten direkte ved å trykke på Anrop-knappen 11.

En SMS i område 14 kan leses via stemmekontrollen i multimediesystemet ved å trykke på ”Spill”-knappen 12, eller du kan svare ved å trykke på knapp 13.

Merk: Når du kjører, foreslår multimediesystemet at du sender en forhåndsdefinert melding 15.

USING THE TELEPHONE FUNCTION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme