Tilbake til listen

SAMMENKOBLE, KOBLE FRA EN TELEFON.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telefonmeny

Gå til startskjermbildet og trykk på ”Telefon”, eller (hvis en telefon allerede er tilkoblet) velg snarveien A hvis ”Telefon”-menyen vises. Denne funksjonen brukes til å sammenkoble telefonen med multimediesystemet.

Merk: hvis ingen telefoner er koblet til multimediesystemet, vil enkelte av menyene være deaktivert.

Når du sammenkobler telefonen, kan du få tilgang til telefonfunksjonene i multimediesystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Multimediesystemet støtter ikke telefoner som er utstyrt med ”dual SIM”. Juster innstillingene på telefonen slik at du kan koble deg til multimediesystemet på riktig måte.

Skjermbildet for paring/tilkobling

1 Liste over tilkoblede enheter.

2 Talegjenkjenning for telefon.

3 Aktiver/deaktiver Bluetooth-tilkoblingen.

4 Legg til en ny enhet.

5 Aktivere/deaktivere Hotspot-funksjonen.

6 Aktiver/deaktiver ”Musikk”-funksjonen.

7 Aktiver/deaktiver ”Telefon”-funksjonen.

8 Hurtigmeny

9 Åpne ”Data”-menyen

10 Åpne ”Tjenester”-menyen.

11 Tilgang til menyen ”WIFI” (tilgjengelig avhengig av utstyr).

12 Åpne Bluetooth®-menyen.

13 Tilbake til forrige skjermbilde.

Merk: hvorvidt Internett-tilkobling på telefonen 5 er tilgjengelig, avhenger av utstyret i kjøretøyet og om telefonmodellen er kompatibel.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet https://easyconnect.renault.com.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Sammenkoble en telefon

For å kunne bruke håndfrisystemet må du sammenkoble Bluetooth®-telefonen med multimediesystemet. Undersøk om Bluetooth® er aktivert på telefonen, og sett status til synlig.

Du finner mer informasjon om hvordan du aktiverer synlig status på telefonen i brukerveiledningen for telefonen.

Avhengig av hvilken telefonmodell du har, og hvis systemet ber om det, angir du Bluetooth®-koden på telefonen for å pare den med multimediesystemet eller bekrefter paringsforespørselen.

Telefonen kan be om godkjenning til å dele kontakter, anropslogger og musikk. Godta deling hvis du vil ha tilgang til denne informasjonen på multimediesystemet.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet https://easyconnect.renault.com.

Åpne hovedmenyen i multimediesystemet og gjør følgende:

- Trykk på ”Telefon”. En melding på skjermen ber deg om å sammenkoble telefonen.

- Trykk på ”OK”. Multimediesystemet søker etter synlige telefoner i nærheten som har aktivert Bluetooth®.

- Velg telefonen din fra listen.

Det vises en melding på systemskjermen og på telefonen som ber deg til å godta sammenkoblingsforespørselen via den angitte koden.

Merk: Du må godkjenne synkroniseringen for å få tilgang til kontakter, anropslogger og SMS i telefonen fra multimediesystemet.

- Velg hvilke funksjoner på telefonen som skal sammenkobles.

- ”Telefon”-funksjon: åpne telefonboken, ringe og ta imot anrop, åpne anropsloggen osv.

- ”Musikk”-funksjon: Åpne musikk

- Hotspot-funksjon: Internett-tilgang via telefonen.

- trykk på ”OK” for å bekrefte.

Merk: Hvis funksjonssymbolet er uthevet, betyr det at funksjonen er aktivert.

Telefonen er nå paret til multimediesystemet.

Når du bruker Hotspot-funksjonen, kan overføring av mobildata medføre kostnader som ikke omfattes av telefonabonnementet ditt.

Pare en annen telefon

Slik parer du en ny telefon til multimediesystemet:

- Aktiver Bluetooth®-tilkoblingen på telefonen og sett status til Synlig.

- gå til hovedmenyen og velg ”Telefon”, hurtigmenyen, ”Liste Bluetooth-enh.”, ”Tilføye ny enhet”.

- Velg hvilke funksjoner på telefonen som skal kobles til.

- trykk på OK for å bekrefte.

Merk: Hvis funksjonssymbolet er uthevet, betyr det at funksjonen er aktivert.

Telefonen er nå paret til multimediesystemet.

Du kan sammenkoble opptil seks telefoner.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Koble fra en telefon

Slik kobler du fra én eller flere telefoner fra multimediesystemet:

- gå til hovedmenyen og velg ”Telefon”, hurtigmenyen og deretter ”Liste Bluetooth-enh.”. Velg deretter hvilken telefon du vil oppheve sammenkoblingen for, fra hurtigmenyen 8;

- gå til hovedmenyen og velg ”Innstillinger”, System, Enhetsbehandling. Velg deretter hvilken telefon du vil oppheve sammenkoblingen for, fra hurtigmenyen 8.

Hurtigmeny 8

Bruk hurtigmenyen 8 for å:

- Slett én eller flere parede enheter.

- Slette alle sammenkoblede enheter.

PAIRING AN ANDROID SMARTPHONE (CONNECTING - DISCONNECTING)

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme

PAIRING AN IPHONE (CONNECTING - DISCONNECTING)

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme