Tilbake til listen

MUSIKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Musikk”-meny

Gå til hovedmenyen, velg ”Musikk” og trykk på snarveien i område A i den neste menyen.

Bruk denne menyen hvis du vil lytte til musikk fra en ekstern kilde (USB, AUX osv.). På følgende liste velger du en inngangskilde som er koblet til systemet:

- ”USB1” (USB-port)

- ”USB2” (USB-port)

- ”Bluetooth®”;

- ”AUX (Jack)”.

Musikkildene som er beskrevet ovenfor kan variere avhengig av utstyrsnivået. Bare kildene som er tilgjengelige vises og kan velges på multimedieskjermen.

Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.

- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

Avspillingsmodus

B Informasjon om lydsporet som spilles av for øyeblikket (sangtittel, artistnavn, albumtittel og bilde av coveret, hvis overført fra kilden).

1 Snarvei til ”Navigasjon”-menyen.

2 Snarvei til ”Telefon”-menyen.

3 Navn på kilden som spilles av for øyeblikket.

4 Snarvei til lydspillelisten sortert etter kategori.

5 Lengden på lydsporet som spilles av.

6 Tilgang til hurtigmenyen.

7 Aktiver/deaktiver gjentakelse av spor eller spilleliste.

8 Åpne gjeldende spilleliste.

9 Kort trykk: spill av neste lydspor.

Trykk og hold inne: spol forover.

10 Fremdriftsstolpe for lydsporet som spilles av for øyeblikket.

11 Sett lydsporet på pause / gjenoppta avspilling.

12 Kort trykk: Gå tilbake til starten av gjeldende lydspor.

Kort trykk nr. 2 (mindre enn 3 sekunder etter første korte trykk): Spill av forrige lydspor.

Trykk og hold inne: spol tilbake.

13 Aktiver/deaktiver tilfeldig avspilling av lydsporene.

14 Avspillingstid for gjeldende lydspor.

15 Åpne lydkildene.

Gå til ”Søk”-menyen for å åpne spillelistene sortert etter kategori (”Spillelister”, ”Artister”, ”Album”, ”Podkaster”).

Merk: bare tilgjengelige kilder kan velges. Kilder som ikke er tilgjengelige, vises ikke på skjermen.

Du kan sortere avspillingen etter kategori (”Spillelister”, ”Artister”, ”Album”, ”Podkaster” osv.).

Når du spiller av et spor, kan du:

- åpne gjeldende spilleliste 8

- trykke på 9 for å gå til neste spor, eller trykke og holde for å spole forover i gjeldende lydspor.

- stoppe midlertidig ved å trykke på 11

- gå til forrige spor ved å trykke på 12, eller trykke og holde for å spole i gjeldende lydspor.

- vise rullelinjen 10 og bruke den til å velge musikk.

Merk: visningen på multimedieskjermen vil variere avhengig av hvilken inndatakilde som er tilkoblet.

Du kan endre musikken via knappen på rattstammekontrollen.

”Liste”-modus

Trykk på ”Liste”-knappen for å åpne gjeldende spilleliste.

Merk:

- Systemet spiller av alle sporene som standard.

- Spillelistene som er beskrevet ovenfor, varierer avhengig av hvilken inndatakilde som er tilkoblet og innholdet på denne.

Hurtigmeny 6

Gå til hurtigmenyen 6, og trykk på Lydinnstillinger for å åpne lydinnstillingene (bass, balanse, volum/hastighet osv.).

Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

USING THE MUSIC FUNCTION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme