Tilbake til listen

KOBLE EN TELEFON TIL, FRA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Koble til en telefon

En telefon må være sammenkoblet før den kan kobles til det håndfrie telefonsystemet. Se avsnittet Sammenkoble og oppheve sammenkobling av en telefon for mer informasjon. Telefonen din må være koblet til det håndfrie systemet for å kunne bruke alle funksjonene.

Merk: hvis ingen telefoner er koblet til multimediesystemet, vil enkelte av menyene være deaktivert.

Når du kobler til telefonen, får du tilgang til telefonfunksjonene i multimediesystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Multimediesystemet støtter ikke telefoner som er utstyrt med ”dual SIM”. Juster innstillingene på telefonen slik at du kan koble deg til multimediesystemet på riktig måte.

Manuell tilkobling

Fra menyen ”Telefon” kommer du til hurtigmenyen ”Liste Bluetooth-enh.” med en liste over sammenkoblede telefoner.

Velg telefonen og funksjonene som du vil koble til, og pass på at den har Bluetooth® aktivert, og at den er satt til Synlig.

Merk: hvis telefonen kobles til under et anrop, overføres anropet automatisk til høyttalerne i kjøretøyet.

Automatisk tilkobling

Når multimediesystemet starter, søker det håndfrie telefonsystemet straks etter parede telefoner i nærheten som har aktivert Bluetooth®. Systemet laster automatisk ned dataene for den sist tilkoblede telefonen (katalog, musikk o.l.).

Merk: hvis telefonen kobles til multimediesystemet automatisk, aktiveres nedlasting av data (telefonboken, musikk, kontakter osv.) bare hvis du har valgt å tillate deling av data når telefonen sammenkobles til multimediesystemet. Se avsnittet Sammenkoble og oppheve sammenkobling av en telefon for mer informasjon.

Du finner en liste over kompatible telefoner på nettstedet https://easyconnect.renault.com.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Koble til funksjonene

Gå til menyen ”Telefon” og tillat datadeling fra hurtigmenyen ”Liste Bluetooth-enh.” Bluetooth® for å få tilgang til telefonbok, musikk og Internettilkobling direkte via multimediesystemet.

En liste med sammenkoblede telefoner vises.

Velg din telefon fra listen og hvilke telefonfunksjoner som skal kobles til:

- ”Telefon” 1;

- ”Musikk” 2;

- ”Hotspot” 3.

Merk:

- Tilgjengeligheten av Hotspot-3 avhenger av bilens utstyrsnivå og om telefonmodellen er kompatibel.

- Hvis funksjonssymbolet er uthevet, betyr det at funksjonen er aktivert.

- Enkelte telefoner tillater automatisk dataoverføring.

- På enkelte telefoner aktiveres ”Musikk”-funksjonen bare hvis det er lagret minst én musikkfil.

Endre tilkoblet telefon

Gå til hurtigmenyen 4 via menyen ”Telefon” og velg ”Liste Bluetooth-enh.”:

- Velge bort funksjonene som skal kobles fra telefonen som for øyeblikket er i bruk,

- Velg hvilke funksjoner som skal kobles til en annen telefon som allerede er sammenkoblet og vises i enhetslisten.

Gå til menyen ”Innstillinger” og velg System > Enhetsbehandling > og telefonfunksjon som skal kobles til.

Merk: For å kunne endre den tilkoblede telefonen må du ha sammenkoblet mer enn én telefon.

Koble til to telefoner

Du kan koble til -funksjonen ”Telefon” 1 samtidig på to telefoner ved å velge telefon.

Når den andre ”Telefon”-funksjonen er aktivert 1, spør multimediesystemet om du vil legge til en telefon til.

Når du legger til en telefon til, kan du få tilgang til alle funksjonene på telefonen som er angitt, og muligheten til å motta innkommende anrop på de to tilkoblede telefonene samtidig.

Koble fra en telefon

Gå til hurtigmenyen via menyen ”Telefon” og velg ”Liste Bluetooth-enh.”:

- Velge bort funksjonene som skal kobles fra telefonen som for øyeblikket er i bruk,

- Velg hvilke funksjoner som skal kobles til en annen telefon som allerede er sammenkoblet og vises i enhetslisten.

Når symbolene forsvinner, kobles telefonfunksjonene fra multimediesystemet.

Gå til menyen ”Innstillinger” og velg System > Enhetsbehandling > og telefonfunksjon som skal kobles fra.

Merk: Hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

PAIRING AN ANDROID SMARTPHONE (CONNECTING - DISCONNECTING)

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme

PAIRING AN IPHONE (CONNECTING - DISCONNECTING)

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme