Tilbake til listen

KART

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kart

Vise kartet

Gå til startskjermbildet, trykk på ”Meny” og velg ”Navigasjon” for å åpne kartet.

Du kan også åpne kartet fra ”Navigasjon”-kontrollprogrammet.

Kartet viser din nåværende posisjon og informasjonen som du konfigurerte (vise POI, værmelding, trafikkinformasjon osv.).

For å flytte rundt på navigasjonskartet trykker du og holder inne kartet og skyver fingeren over skjermen i ønsket retning.

Trykk på Q for å gå tilbake til gjeldende posisjon.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

”Kart”-skjerm med aktuell reiserute

A Reiseinformasjon som ankomsttid, ekstra tid på grunn av trafikk og gjenværende avstand til neste etappe eller endelige destinasjon (avhengig av parameterne).

Merk: Trykk én gang på området A for å aktivere multimediesystemet for å vise informasjon om reiseetappene.

B Informasjon om trafikkforholdene på den nærmeste veistrekningen. Berør dette området for å vise en liste over hendelser på den aktuelle reiseruten.

C Hurtigmeny

D Visninger/zoom:

- Trykk på ”±”-knappen for å vise de fremre og bakre zoom-knappene

- Trykk på Visninger-knappen for å vise en 2D/2D -visning mot nord, 3D/3D Inception, ”Trafikkart”.

Merk: Avhengig av hvilken type multimedieskjerm du har, kan disse funksjonene vises hver for seg:

- L Zoom ±

- M Visninger

E Posisjon og navn på gaten du kjører på nå. Trykk for å få tilgang til ekstra funksjoner.

F Navigasjons-menyen.

G Tilbake til det forrige skjermbildet.

H Advarsel om fareområde.

J Fartsgrenseindikatorpanel.

K Når du ha startet en reiserute, vises informasjonen om kommende kryss og navnet på neste gate på reiseruten. Trykk på høyttalerikonet én gang for å aktivere/deaktivere taleveiledning og gjenta den siste instruksjonen.

N Reiseinformasjon som ankomsttid, ekstra tid på grunn av trafikk og avstand. Trykk på enheten for å vise reiseetappene.

P Informasjon om ulike typer vei på ruten (motorveier, bomveier, biltog).

Skjermbildet Ruteberegning

Q Hvis du har startet en reiserute, kan du bruke denne funksjonen til å komme tilbake til den pågående reiseruten etter at du har beveget deg rundt på kartet.

R Zoom: Zoom inn-/ut-knapper.

S Hurtigmeny

T Trykk på ”Start”-knappen for å starte ruten du har valgt.

”Kart”-skjerm uten valgt reiserute

Bruk Q for å gå tilbake til gjeldende posisjon.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

”Trafikkart”-skjermbildet

V Visning av trafikkhendelser på kartet eller via en liste over hendelser.

W Mens navigeringen pågår, trykker du på ”Omkjøring av alle”-knappen for å unngå områder med trafikkork.

Hurtigmeny uten aktiv reiserute

Trykk på hurtigmenyen for å komme til ”Innstillinger”-menyen.

Bruk fanen ”Rute” til å åpne følgende innstillinger:

- ”Rutetype”;

- ”Bruke omkjøringer”;

- ”Tillate bomveier”;

- ”Tillate motorveier”;

- ”Tillate ferger”;

- ”Tillat biltog”;

- ”Automatisk veiledningsforslag”;

- ”Destinasjoner delt med andre enheter”;

- ”Tillate tidsbegrensede veier”;

- ”Tillate veier med tidsbasert avgift (oblat)”;

- ˮOmråde som skal unngåsˮ;

- ”Tillat vei uten fast dekke”.

Bruk fanen ”Kart” til å åpne følgende innstillinger:

- ”Kartfarge”;

- ”Tidsvisning”;

- ”2D/2D visning mot nord, 3D/3D Inception, ”Trafikk”;

- ”Visning av trafikk”;

- ”Trafikkskiltgjenkjenning”;

- ”Auto-zoom”;

- ”Min bil”;

- ”Visning av kryss”;

- ”POI-visning”;

- ”Visning av vær”.

Hurtigmeny med en aktiv reiserute

Trykk på hurtigmenyen for å komme til følgende menyer:

- ”Avbryt rute”;

- ”Navigasjonsstemme”;

- ”Rutedetaljer”;

- ”Innstillinger”.

”Avbryt rute”

Stanser den aktuelle navigeringen.

”Navigasjonsstemme”

Trykk på 1-knappen for å aktivere/deaktivere taleveiledningen.

Merk: Hvis denne funksjonen er deaktivert, sendes det ingen stemmeveilednings-instruksjoner fra multimediasystemet.

Du kan velge ”Navigasjonsstemme”-innstillingene:

- fra hurtigmenyen C;

- når taleinformasjonen overføres over multimediesystemet, ved å trykke på volumkontrollene

Merk:

- Volumkontrollene kan bare brukes for gjeldende kilde (”Navigasjonsstemme”, ”Radio”, ”Telefon”).

- Volumindikatoren 2 vises for informasjonsformål. Du kan ikke bruke den til å justere lydstyrkenivået.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

”Rutedetaljer”

Denne funksjonen blir brukt til å vise detaljene for den aktuelle ruten.

Fra fanen ”Sammendrag” kan du vise avreiseadressen og destinasjonsadressen samt hvilke ruter som er valgt.

Fra ”Veiliste”-fanen kan du vise reiseruten i detalj.

Fra fanen ”Trinn” kan du vise ulike faser, distanser og varigheter for hver etappe av reisen.

Visningsmodus

Du kan velge mellom flere visningsmoduser ved å trykke på visning/zoom-knappen D.

Rutevisning

Kartet viser hele ruten din.

2D-visning

Kartet viser din nåværende posisjon og er vendt i kjøreretningen.

2D/Nord-visning

Kartet viser din nåværende posisjon mot nord.

3D-visning

Kartet viser din nåværende posisjon på en 3D kartoverflate. Den vises automatisk i kjøreretningen.

3D Inception-visning

(avhengig av utstyrsnivå)

Kartet er vinklet litt oppover for å gi et lengre synsfelt. Den vises automatisk i kjøreretningen.

Veiledning

Veiledningen starter når ruten er ferdig beregnet. Multimediasystemet veileder deg hele veien langs ruten, og informerer deg ved hvert krysningspunkt om hvilken retning du bør følge via flere trinn:

Trinn 1: Forberedelse

Multimediasystemet varsler deg via navigeringsstemmen at du snart må foreta en manøver.

Trinn 2: Varsel

Multimediasystemet varsler hvilken manøver du må foreta.

F.eks. ”Om 400 meter tar du neste avkjøring”.

Skjermen viser en detaljert illustrasjon eller 3D bilde av manøveren.

Trinn 3: Manøvrering

Multimediasystemet viser hvilken manøver som skal utføres.

F.eks.: Ta neste til høyre.

Når manøveren er fullført, vises kartet i full skjerm.

Merk: Hvis du ikke følger instruksjonene, eller hvis du avslutter den beregnede ruten, beregnes en ny rute automatisk av multimediasystemet.

Kjørefelt

Skjermen skifter automatisk til en mer detaljert visning for å hjelpe deg til riktig kjørefelt for neste manøver:

- Fil(er) 3 uten retningspiler: Kjørefeltet skal ikke tas i henhold til ruten som er beregnet.

- Fil(er) 4 med retningspiler: Kjørefeltet skal tas i henhold til ruten som er beregnet.

Merk: Det kan dukke opp andre kjørefelt under manøveren.

”Vær”

Fra hurtigmenyen kan du aktivere eller deaktivere visning av været på kartet.

Via multimediesystemet får du vite værmeldingen i området rundt posisjonen din eller på destinasjonen hvis du har startet en reiserute.

Merk: Tilhørende tjenester må være aktivert for å vise været. Du finner mer informasjon i avsnittet Aktivere tjenester.

Trykk på Vær-symbolet 5 for å vise en værmelding for de neste timene.

Denne informasjonen er også tilgjengelig fra ”Vær”-kontrollprogrammet.

USING THE NAVIGATION FUNCTION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme