Tilbake til listen

BILDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Bilde”-meny

Gå til hovedmenyen og velg ”Apper”, trykk deretter på fanen ”Bilde”.

Velg en tilkoblet inngangskilde.

Hvis flere kilder er tilkoblet, velger du én av inngangskildene på listen under for å åpne bildene:

- ”USB1” (USB-port);

- ”USB2” (USB-port).

Merk:

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.

- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

Avspilling

Du kan velge mellom å vise alle bildene i en lysbildefremvisning eller bare ett enkelt bilde.

Når du viser et bilde, kan du:

- gå til forrige eller neste bilde ved å sveipe raskt i bildevisningsområdet 1;

- endre fra normal modus (justert) til fullskjermmodus ved å trykke på 3-knappen eller klikke to ganger i bildevisningsområdet 1;

- roter et bilde ved å trykke på 5;

- start lysbildefremvisning ved å trykke på 4;

- trykk på 6 for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Bildeavspilling er bare mulig når kjøretøyet står i ro.

Hurtigmeny

Åpne bildevisningsskjermbildet og trykk på 2 for å:

- få detaljert informasjon om bildene (tittel, filtype, dato, filbane osv.);

- Angi brukerprofilbilde og -bakgrunn

- Åpne innstillingene.

Informasjon

Fra denne menyen kan du åpne informasjon om bildet (tittel, type, lagringsbane, størrelse, oppløsning).

Merk: kontakt en autorisert forhandler for mer informasjon om kompatible bildeformater.

Velg profil

Fra denne menyen kan du endre profilbildet. Bekreft ved å trykke på ”OK” for å lagre endringene.

”Innstillinger”

Fra denne menyen kan du åpne innstillingene for lysbildefremvisning:

- endre visningstiden for hvert bilde i bildeserien;

- aktivere/deaktivere animeringseffekt mellom hvert bilde i lysbildefremvisningen.

Merk: animeringseffekt i lysbildefremvisningen er aktivert som standard.

Alle nye USB-minnepinner som settes inn, analyseres, og bildet lagres i multimediesystemet. Avhengig av kapasiteten til USB-minnepinnen, kan du sette multimedieskjermen i ventemodus. Vent noen sekunder. Bruk bare USB-minnepinner som oppfyller de nasjonale forskriftene.

CONSULTING YOUR PHOTOS

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme