Tilbake til listen

TRETTHETSVARSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tretthetssensorvarslingen er en funksjon som er nyttig under monoton kjøring (motorveier, høyhastighetsveier e.l.).

Den analyserer føreratferd og vurderer hendelser for å informere deg om eventuell fare for tretthet som:

- bevegelse på rattet

- førerhandlinger på andre enheter (indikatorer, vindusspyler osv.)

- tid brukt på kjøring uten stopp

-...

Denne funksjonen er en ekstra førerhjelp når det er fare for tretthet. Denne funksjonen erstatter ikke føreren.

Ikke under noen omstendighet skal denne funksjonen erstatte førerens aktsomhet og ansvar under kjøring.

Aktivering/deaktivering

Modeller med multimedieskjerm 1

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Funksjonen aktiveres som standard hver gang kjøretøyet startes.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans kjøretøyet. Trykk inn og hold bryteren 2 OK for å komme til innstillingsmenyen.

- Trykk kontrollen 3 opp eller ned flere ganger til du kommer til menyen ”Kjøreassist.”. Trykk på bryteren 2 OK

- Trykk flere ganger på kontrollen 3 opp eller ned til du kommer til menyen Tretthetsvarsling. Deretter trykker du på bryteren 2 OK .

- Trykk på bryteren 2 OK på nytt for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Bruk

Funksjonen er innstilt for å varsle føreren hvis

- kjøretøyet er kjørt i minst fem minutter etter hver gang kjøretøyet er stanset;

- kjøretøyets hastighet overstiger omtrent 65 km/t;

og

- omtrent 10 minutter er gått siden forrige varsel ble slettet.

Funksjonen utløser et varsel hvis systemet oppdager gjentatte tegn på tretthet hos føreren.

Når det oppdages fare for tretthet, vises meldingen Tretthets varsel ta en pause i instrumentpanelet samtidig som en varsellyd høres.

Trykk på 2 OK for å slette varslet.

Stopp så raskt som mulig for å ta en pause.

Merk:

- hvis varslet ikke slettes med et trykk på bryter 2 OK, gjentas lydsignalet

- Funksjonen kan tolke bestemte kjørestiler som et tegn på tretthet (sportslig kjøring, feil kjøring osv.), eller kjøring på veier som er i dårlig forfatning.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Kontroller tretthets varsel” i instrumentpanelet. Kontakt en autorisert forhandler.