Tilbake til listen

SYSTEMER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyet består dette av:

- Blokkeringsfrie bremser (ABS);

- det elektroniske stabiliseringssystemet (ESC) med understyringskontroll, sidevindhjelp og anti-spinn;

- nødbremsassistent;

- bakkestartassistent;

- førerassistent med en tilhenger;

- antispinn - Extended grip.

Øvrige førerhjelpsystemer er nærmere forklart på de følgende sider.

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Du må ikke stole blindt på disse funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Ved bråbremsing hindrer ABS at hjulene låser seg slik at stoppeavstanden kan håndteres og du beholder kontrollen over kjøretøyet.

Under disse omstendighetene kan kjøretøyet styres for å unngå en hindring når du bremser. I tillegg kan dette systemet øke stoppeavstandene, særlig på veier med dårlig grep (våt bakke osv.).

Du kjenner en pulsering gjennom bremsepedalen hver gang systemet aktiveres. ABS forbedrer ikke på noen måte kjøretøyets fysiske ytelse i forhold til veioverflaten og veigrepet. Det er fortsatt viktig å følge reglene for god kjørepraksis (som å kjøre med trygg avstand til kjøretøyet foran osv.).

I en nødsituasjon bruker du fast og kontinuerlig trykk på bremsepedalen. Du trenger ikke å pumpe gjentatte ganger. ABS tilpasser kraften som brukes i bremsesystemet.

Funksjonsfeil:

- © og x lyser i instrumentpanelet sammen med meldingene Kontroller ABS, Kontroller Bremsesystem og Kontroller ESC. Dette betyr at ABS, ESC og nødbremsassistenten er deaktivert. Bremsing er alltid aktivert;

- Varsellampene x, D, © og ® tennes i instrumentpanelet sammen med meldingen Bremsesystem feil: Det betyr at det er en feil i bremsesystemet.

I begge tilfeller må du kontakte en autorisert forhandler.

Bremsesystemene fungerer delvis. Det er imidlertid farlig å bremse brått og det er viktig å stanse umiddelbart, så snart trafikkforholdene tillater det. Kontakt en autorisert forhandler.

Elektronisk stabilitetssystem (ESC) med understyringskontroll og antispinn

Elektronisk stabilitetssystem ESC

Dette systemet hjelper deg å holde kontroll over kjøretøyet i kritiske kjøreforhold (unngå en hindring, miste veigrep i en sving osv.).

Funksjonsprinsipp

En sensor i rattet registrerer retningen som velges av føreren.

Andre sensorer i kjøretøyet måler den faktiske retningen.

Systemet sammenligner førertiltak med faktisk kjøreretning for kjøretøyet og korrigerer kjøreretningen ved behov ved å kontrollere bremsing av bestemte hjul og/eller motoreffekt. Hvis systemet utløses, blinker varsellampen i instrumentpanelet.

Understyringskontroll

Dette systemet optimaliserer handlingen til ESC ved forlenget understyring (tap av veigrep for forakselen).

Hjelp ved sidevind

Dette systemet optimerer virkemåten til ESC, og hjelper også til med å kontrollere kjøretøyet under forhold med varierende sidevind. Systemet hjelper til med å holde bilen i kjøreretningen ved hjelp av bremsene.

-varsellampen i instrumentpanelet varsler når systemet utøses.

ANTISPINN

Dette systemet bidrar til å begrense hjulspinn på kjørehjulene og til å kontrollere kjøretøyet når det drar fra ved akselerasjon eller bremsing.

Funksjonsprinsipp

Systemet måler og sammenligner fortløpende hastigheten til kjørehjulene ved hjelp av hjulsensorene og reduserer overrotasjon. Hvis et hjul begynner å miste veigrepet, bremser systemet automatisk inntil drivkraften er avstemt til grepet under hjulet igjen.

Systemet justerer også motorturtallet til det aktuelle veigrepet, uavhengig av hvor mye du trykker inn gasspedalen.

I enkelte situasjoner (kjøring på vått underlag: snø, søle og lignende, eller ved kjøring med snøkjettinger), kan systemet redusere motorkraften for å begrense hjulspinn.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Kontroller ESC” og varsellampene © og tennes i instrumentpanelet. I dette tilfellet deaktiveres ESC og antispinnsystemet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Deaktivering av antispinnsystemet

I enkelte situasjoner (kjøring på vått underlag: snø, søle og lignende, eller ved kjøring med snøkjettinger), kan systemet redusere motorkraften for å begrense hjulspinn. Hvis dette ikke er nødvendig, kan funksjonen deaktiveres ved å trykke på bryter 1. I så fall vises -varsellampen kontinuerlig i instrumentpanelet sammen med meldingen ”ESC Av”. Dette deaktiverer antispinnreguleringen, men ikke den elektroniske stabilitetskontrollen.

Antispinnsystemet gir ekstra sikkerhet. Du bør ikke kjøre med denne funksjonen deaktivert. Rett dette så raskt som mulig ved å trykke på bryter 1 på nytt.

Merk: antispinnkontrollen reaktiveres automatisk når tenningen slås på.

Nødbremsassistent

Dette systemet kommer i tillegg til ABS og bidrar til å redusere bremselengden.

Funksjonsprinsipp

Systemet er utformet for å oppdage en nødbremssituasjon. Bremsesystemet utvikler i dette tilfellet umiddelbart maksimal effekt, og kan utløse et ABS-inngrep.

ABS-bremsing er aktiv så lenge du trykker inn bremsepedalen.

Bremselysene tennes

Avhengig av kjøretøyet kan disse tennes ved plutselig bremsing.

Forventet bremsing

Avhengig av kjøretøymodell forventer systemet en rask oppbremsing når du slipper gasspedalen raskt, noe som bidrar til å redusere bremselengden.

Spesielle tilfeller

Når du bruker fartsholderen:

- Hvis du bruker gasspedalen, kan systemet bli utløst når du slipper pedalen;

- hvis du ikke bruker gasspedalen, utløses ikke systemet

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en funksjonsfeil, vises meldingen ”Kontroller Bremsesystem” i instrumentpanelet sammen med varsellampen ©.

Kontakt en autorisert forhandler.

Bakkestartassistent

Avhengig av hvor bratt bakken er, hjelper dette systemet føreren ved en bakkestart. Det forhindrer at bilen ruller bakover ved å koble inn bremsene automatisk når du flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

Systemdrift

Det fungerer bare når girspaken er i en annen stilling enn nøytral (annen enn N eller P i automatiske girkasser) og kjøretøyet står helt i ro (bremsepedalen er trykket inn).

Systemet holder kjøretøyet stille i ca. 2 sekunder. Bremsene slippes deretter gradvis (kjøretøyet beveger seg i samsvar med bakken).

Systemet for bakkestarthjelp kan ikke fullstendig hindre at kjøretøyet ruller bakover i alle situasjoner (ekstremt bratte stigninger osv.).

Uansett kan føreren trykke inn bremsepedalen for å hindre at kjøretøyet ruller bakover.

Funksjonen for bakkestartassistent bør ikke brukes for lengre stopp. Bruk bremsepedalen.

Denne funksjonen er ikke ment brukt ved parkering av kjøretøyet.

Ved behov kan du bruke bremsepedalen til å stanse kjøretøyet.

Føreren må være spesielt oppmerksom ved kjøring på glatte veier eller overflater med dårlig veigrep.

Fare for alvorlig personskade.

Førerassistent med en tilhenger

Dette systemet bidrar til å opprettholde styringen over kjøretøyet mens du bruker en tilhenger. Det registrerer risting forårsaket av å trekke en tilhenger under visse kjøreforhold.

Driftsbetingelser

- Tilhengerfestet må være godkjent av en autorisert forhandler;

- ledningsnettet må være godkjent av en autorisert forhandler;

- tilhengerfestet må være koblet til kjøretøyet.

Funksjonsprinsipp

Funksjonen stabiliserer kjøretøyet med:

- asymmetrisk bremsing på forhjulene for å redusere risting forårsaket av tilhengeren;

- bremsing på alle fire hjul og begrensning av motorturtallet for å redusere kjøretøyhastigheten til ristingen er stoppet.

Varsellys blinker i instrumentpanelet for å varsle føreren.

Antispinn - Extended grip

Hvis kjøretøyet har veigrepkontroll, gjør den det enklere å kontrollere kjøretøyet på underlag som gir dårlig veigrep (løst underlag osv.).

Disse funksjonene er et ekstra hjelpemiddel ved kritiske kjøreforhold, slik at kjøretøyvirkemåten tilpasses kjøreforholdene.

Aldri stol blindt på funksjonene. De øker ikke kjøretøyets grenser og skal ikke oppfordre deg til å kjøre fortere. Derfor kan de ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet og ansvar ved manøvrering av kjøretøyet (føreren må alltid være klar for plutselige hendelser som kan oppstå under kjøring).

”Automatisk”-modus

Når kjøretøyet starter, vises meldingen ”Auto mode aktivert” i instrumentpanelet.

Standardmodusen ”Automatisk” muliggjør optimal bruk under normale kjøreforhold (tørr, våt, lett snø osv.).

”Automatisk” bruker antispinnfunksjoner.

Kjøretøyet starter alltid i ”Automatisk”-modus igjen etter at motoren stoppes.

Myk bakke-modus

Trykk på bryteren 2: Varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Glatte veier mode aktivert” etterfulgt av meldingen ”ESC Av”. Denne modusen gir de beste kjøreegenskapene på løst underlag (søle, sand, løv osv.). I denne modusen bestemmes motorens turtall av føreren.

Dekk

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil.

Dekk som er festet på kjøretøyet, skal enten være identiske med de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de som er anbefalt av godkjent forhandler.

EXTENDED GRIP

ANTISPINNREGLERING (ESC)