TENNINGSBRYTER: Kjøretøy med nøkkel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tenningsbryter

Av-posisjon LOCK 0 (rattlås på)

Låse: Ta ut nøkkelen og vri rattet litt til det låses.

Låse opp: Vri nøkkelen og rattet litt.

Tenning-posisjon ON 2

Tenningen er slått på: Alt tilbehør (radio osv.) kan brukes.

Start-posisjon START 3

Hvis motoren ikke starter på første forsøk, må nøkkelen vris tilbake før startmotoren kan aktiveres på nytt. Slipp nøkkelen så snart motoren starter.

Merk: På dieselmodeller kan det ta noen sekunder fra du vrir nøkkelen til motoren kan startes på grunn av at motoren må varmes opp først.