Tilbake til listen

NØDANROP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nødanrop (kjøretøyavhengig) er et system som kan brukes til å ringe (gratis) automatisk eller manuelt til nødetatene i tilfelle en ulykke eller et akutt sykdomstilfelle, slik at de kan komme frem til åstedet så raskt som mulig.

Merk: nødanropet fungerer:

- i land som dekkes av tilknyttede nødtjenester for telematikk og infrastruktur som er kompatibel med systemet;

- avhengig av nettverksdekningen i det geografiske området der kjøretøyet kjøres.

Hvis du bruker nødanropsfunksjonen til å melde fra om en ulykke du har vært vitne til, innebærer det å stanse, når trafikkforholdene tillater det, på et sted hvor nødetatene kan få øye på kjøretøyet ditt, og dermed også åstedet for den rapporterte ulykken.

Følg i alle tilfeller lokal lovgivning.

1 Varsellampe for systemstatus:

- Grønn: Klar for bruk

(tilgjengelig nettverk);

- Av: Ikke klar for bruk

(nettverk ikke tilgjengelig);

- Rød: I drift

feil;

- Blinkende grønn: Anrop pågår.

2 Varsellampe for automatisk modus

3 SOS-knapp;

4 Mikrofon;

5 Høyttaler.

Systemet må bare brukes i en nødssituasjon du er involvert i eller har vært vitne til, eller ved et akutt sykdomstilfelle.

Ved en eventuell ulykke, og hvis trafikkforholdene tillater det, bør du holde deg i nærheten av kjøretøyet slik at du raskt kan besvare anrop fra nødsentralen ved behov.

Slik foregår anropet:

- Systemet ringer til nødetatene;

- Send relevante opplysninger (registreringsnummer, lokalt klokkeslett for anropet, siste posisjoner, retningen til kjøretøyet);

- Stemmekommunikasjon med nødetatene;

- Ved behov, blir det anmodet om øyeblikkelig hjelp.

Nødanropet kan foretas på to måter:

- Automatisk modus;

- Manuell modus.

Automatisk modus

Når varsellampen 2 lyser grønt i automatisk modus, er det en bekreftelse på at det automatiske systemet er aktivert.

Nødanropet utløses automatisk ved en ulykke som fører til at sikkerhetsutstyret utløses (beltestrammere, kollisjonsputer, airbag etc.).

Manuell modus

Nødanropet utløses ved å:

- Trykke inn og holde 3-knappen i minst tre sekunder;

eller

- Trykke fem ganger på 3-knappen innen ti sekunder.

Hvis du utilsiktet utløser et anrop, er det mulig å avbryte anropet ved å trykke på 3-knappen i ca. 2 sekunder før det oppnås forbindelse med nødsentralen.

Hvis anropet allerede er utført, er det bare nødsentralen som kan avslutte det.

Testmodus

(avhengig av lokal lovgivning)

Testmodus er utelukkende for bruk av autoriserte forhandlere for å kontrollere at nødanropsfunksjonen fungerer som den skal.

Aktivering av testmodus:

- Trykk kort tre ganger på 3-knappen;

- Vent ca. 15 sekunder;

- Trykk kort tre ganger på 3-knappen.

Testmodus avsluttes automatisk.

Funksjonsfeil

I enkelte tilfeller fungerer ikke nødanropsfunksjonen (f.eks. ved lavt batterinivå).

Hvis det oppstår en feil, lyser 1-varsellampen rødt i mer enn 30 minutter. Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Systemet drives av et eget batteri. Batteriet har en levetid på ca. 4 år (varsellampen 1 lyser rødt når det nærmer seg tid for å skifte).

Kontakt en autorisert forhandler

For å garantere din egen sikkerhet og at systemet fungerer feilfritt, må alt som skal gjøres med batteriet (demontering, frakobling, osv.) utføres av en kvalifisert spesialist.

Fare for alvorlige brannskader eller elektriske støt.

Du må følge skifteintervallene (uten å overskride dem) slik de er angitt i vedlikeholdsdokumentet.

Batteriet er av en bestemt type. Forsikre deg om at det skiftes med et av samme type.

Kontakt en autorisert forhandler.

Uten nødanropsfunksjonen kan systemet verken spores eller være under konstant overvåking. Data slettes automatisk og fortløpende, og systemet lagrer bare de tre siste posisjonene til kjøretøyet.

I henhold til lokal lovgivning sendes dataene bare i tilfelle et nødanrop. Opplysninger som sendes til nødsentralen behandles i samsvar med personvernlovgivningen i landet du befinner deg i. Systemet lagrer aktivitetshistorikk i maks. 13 timer.

Bileieren har rett til å få tilgang til sine egne opplysninger. Han/hun kan forlange at opplysningene endres, slettes eller sperres.

ANSLUTEN ASSISTANS: NÖDSAMTAL (E-CALL)