Tilbake til listen

NAKKESTØTTER FORAN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løfte nakkestøtten

Trekk nakkestøtten oppover til passende høyde. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Senke nakkestøtten

Trykk på knappen 3 og før nakkestøtten ned til passende høyde. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Fjerne nakkestøtten

Hev støtten til høyeste stilling (vipp seteryggen bakover ved behov). Trykk på knapp 3, og løft nakkestøtten for å løsne den.

Sette på plass nakkestøtten

Undersøk om stengene på nakkestøtten er rene 2.

Sett nakkestøttestengene i hullene 1 (vipp seteryggen bakover ved behov). Senk nakkestøtten til den går i lås, og trykk på knapp 3 for å justere den til passende høyde. Kontroller at stengene 2 på seteryggen er godt festet.

Nakkestøtten er en viktig sikkerhetskomponent. Påse at den er på plass og i riktig posisjon. Avstanden mellom hodet og del A skal være så liten som mulig. Øverste del av hodet skal være på linje med øverste del av nakkestøtten.