Tilbake til listen

NAKKESTØTTER BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Standard chassisversjon

(5 seter)

Heve den

Skyv den til ønsket høyde.

Senke den

Dra den mot deg, og skyv den til ønsket høyde.

Fjerne nakkestøtten

Hev nakkestøtten og trykk på tappene 1 for å løsne den.

Skifte den

Trykk på tappene 1, og sett stengene inn i hullene med hakkene pekende fremover.

Lagringsposisjon 2

Dra den mot deg, og senk den helt.

Den nederste stillingen til nakkestøtten er bare for oppbevaring. Den bør ikke stå i denne stillingen når det sitter noen i setet.

Nakkestøtten er en sikkerhetskomponent. Kontroller at den er montert riktig og i riktig posisjon.

Modell med langt karosseri

(5-seter eller 7-seter)

Bruksstilling

Løft nakkestøtten helt til den låses. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Fjerne nakkestøtten

Løft nakkestøtten til den stanser, trykk på knappen 3 eller 4 og fjern nakkestøtten.

Skifte den

Sett stengene på plass og trykk ned nakkestøtten til den går i lås i løftet stilling.

Kontroller at dekslet er riktig festet.

Nakkestøtten er en sikkerhetskomponent. Kontroller at den er montert riktig og i riktig posisjon.

Modell med langt karosseri

(fortsettelse)

Lagringsposisjon 5 eller 6

Trykk på knappen 7 eller 8, og senk nakkestøtten helt.

Den nederste stillingen til nakkestøtten er bare for oppbevaring. Den bør ikke stå i denne stillingen når det sitter noen i setet.

Nakkestøtten er en sikkerhetskomponent. Kontroller at den er montert riktig og i riktig posisjon.