Tilbake til listen

MULTIMEDIEUTSTYR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvorvidt dette utstyret er tilgjengelig, kan variere avhengig av kjøretøyet.

1 USB-kontakter

2 Multimedieskjerm

3 Multimediekontakt

4 Rattstammekontroller

5 Radio.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Multimediekontakt 3

Du kan bruke USB-kontakten til å få tilgang til multimedieinnholdet på tilbehøret.

De forskjellige kildene kan velges på multimedieskjermen og med rattstammekontrollene.

USB-portene kan også brukes til å lade tilbehør som er godkjent av vår tekniske avdeling, og som har en maksimal effekt på 12 watt (5 V) per port.

USB-kontakter 1

USB-kontaktene kan bare brukes til lading av tilbehør som er godkjent av teknisk service for det merket, og effekten må ikke være mer enn 12 watt (spenning 5 V) per uttak.

Koble bare til tilbehør med en største effekt på 12 watt.

Fare for brann.

Rattkontroller 6

På kjøretøy som har dette utstyret, kan du bruke håndfrikontrollene for telefon 7 og stemmegjenkjenning 8.

Mikrofon 9

(kjøretøyavhengig)

Trådløs lader - induksjonslading 10

(kjøretøyavhengig)

OPPBEVARINGSROM, HOLDERE I KUPEEN

Bruke telefonen

Vi minner deg på at du må følge den aktuelle lovgivningen for bruk av slikt utstyr.

Telefonholder 11

På utstyrte kjøretøy åpner du oppbevaringsrommet A og setter telefonholderen inn i en av plasseringene 16 mens du trykker på knappen 14.

Slik plasserer du smarttelefonen i holderen 12:

- Fjern klipsene 15.

- Plasser smarttelefonen i telefonholderen 12 mens du trykker på klipsene 15.

- Løsne klipsene slik at smarttelefonen holdes godt på plass.

Merk: Holderen 12 kan omposisjoneres. Bruk tiltrekkingsmutteren 13 til å feste holderen i ønsket stilling.

For å fjerne telefonholderen 11 åpner du oppbevaringsrommet A og fjerner holderen mens du trykker på knappen 14.

Pass på at sokkelen på telefonholderen er riktig montert, og at telefonen er skikkelig holdt på plass i telefonholderen, slik at den ikke kastes på passasjerene ved brå sving eller bremsing.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

EASY LINK – NAVIGERING

EASY LINK – RADIO OCH MUSIK

EASY LINK – TELEFON

EASY LINK – BILINFORMATION

EASY LINK – INSTÄLLNINGAR

EASY LINK – SMARTPHONE-SPEGLING