Tilbake til listen

MANUELT VARME- OG KLIMAANLEGG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

(kjøretøyavhengig)

1 Luftfordelingen i kupeen.

2 Fjerning av is/dugg på sidespeilene og bakruten (hvis kjøretøyet er utstyrt).

3 Justering av viftehastigheten.

4 Luftresirkulering.

5 Justere lufttemperaturen.

6 Klimaanlegg.

Slå klimaanlegget på eller av

Når du trykker på knappen 6, slås klimaanlegget på (indikatoren lyser) eller av (indikatorlyset er av).

Aktivering er ikke mulig hvis kontrollen 3 er satt til ”0”.

Klimaanlegget brukes til å:

- senke temperaturen i kupeen;

- fjerne kondens raskere.

Luftfordelingen i kupeen

Det finnes fem alternativer for luftfordeling. Vri kontroll 1 for å velge fordelingsalternativet.

W All luften føres da til duggfjerningsventilene for frontruten og sidevinduene foran.

Luftflyten fordeles mellom duggfjerningsdysene for sidevinduene foran, til frontruten og fotbrønnene.

Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Luftflyten føres til lufteventilene i dashbordet, fotbrønnene foran og (kjøretøyavhengig) til fotbrønnene i andre seterad.

J Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

Aktivere luftresirkulering

Trykk på knappen 4: Den integrerte indikatoren lyser. I dette tilfellet hentes luften fra kupeen og resirkuleres uten at det tilføres luft utenfra.

Luftsirkulering fungerer slik:

- Isolerer kjøretøyet mot luft utenfra (kjøring i områder med mye forurensning osv.).

- Senker temperaturen i kupeen så raskt som mulig.

Hvis det brukes resirkulasjon over lengre tid uten at klimaanlegget er aktivert (”A/C -lampen i 6-bryteren er sluknet), kan det danne seg kondens på rutene. I tillegg kan den ikke-resirkulerte luften i kupeen føre til andre problemer. Vi anbefaler derfor at du går tilbake til normal modus (luft utenfra) så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften. Dette gjør du ved å trykke en gang til på knappen 4.

Justerer viftehastigheten.

Vri kontrollen 3. Luftmengden øker jo lengre mot høyre du vrir kontrollen. Flytt kontrollen 3 til ”0” for å slå av luftstrømmen.

Systemet er deaktivert: Viftehastigheten er null (kjøretøyet står i ro). Du kan imidlertid fortsatt kjenne en liten luftstrøm når kjøretøyet beveger seg.

Justere lufttemperaturen

Vri kontroll 5 for å oppnå ønsket temperatur. Jo nærmere det røde pekeren er, jo høyere er temperaturen.

Når klimaanlegget brukes over lengre tid, kan det bli kaldt. Vri kontrollen 5 mot høyre for å øke temperaturen.

Hvis du setter kontrollen 1 til W, blir luftstrømmen ledet ut automatisk for å unngå kondens på frontruten.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Start motoren og trykk på knapp 2. Driftssymbolet vises.

Denne funksjonen brukes til rask fjerning av is og dugg på bakruten samt fjerning av is på sidespeilene (kjøretøyavhengig).

Trykk en gang til på knapp 2 for å avslutte funksjonen. Varsellampen slukner.

Duggfjerningen stopper automatisk.

Rask duggfjerning

Vri kontrollene 13 og 5 til:

- duggfjerning W;

- viftehastighet 3 eller 4;

- maksimal temperatur.

Trykk på knappen 4 for å deaktivere resirkulasjon (lampen slukner), og trykk på knappen 2 for å aktivere fjerning av is fra bakruten (lampen tennes).

KLIMATANLÄGGNING