Tilbake til listen

LUFTEVENTILER, LUFTUTTAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Midtre lufteventiler 4

Luftflyt

Lukke: Flytt markøren 9 mot utsiden av kjøretøyet opp til motstandspunktet.

Åpne: Flytt markøren 9 mot innsiden av kjøretøyet.

Retning

Flytt markøren 9 til ønsket stilling.

Sidelufteventiler 2

Luftflyt

Lukke: Flytt markøren 10 mot innsiden av kjøretøyet.

Åpne: Flytt markøren 10 mot utsiden av kjøretøyet opp til motstandspunktet.

Retning

Flytt markøren 10 til ønsket stilling.

Ikke fest gjenstander på luftedysene (f.eks. telefonholder).

Fare for skade.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.

Bakseter

(kjøretøyavhengig)

Varmedyser i fotbrønnen på passasjersiden 7,

Lufteventiler i den bakre konsollen 8

(kjøretøyavhengig)

Høyre/venstre

Flytt markør 11.

Opp/ned

Flytt markør 11.

Luftflyt

Vri kontrollknappen 12:

Opp: Maks. flyt.

Ned: Lukket.

KLIMATANLÄGGNING