Tilbake til listen

LÅSE, LÅSE OPP DØRENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis fjernkontrollen eller kortet (kjøretøyavhengig) ikke virker

I enkelte tilfeller kan det hende at fjernkontrollen eller kortet ikke virker:

- Batteriet til kortet eller fjernkontrollen kan være defekt/tomt, ikke strøm på bilbatteriet osv.

- Bruk av enheter som bruker samme frekvens som kortet (mobiltelefon osv.);

- kjøretøyet befinner seg i et område med høy elektromagnetisk stråling;

- kjøretøyet er låst med en digital nøkkel DIGITAL NØKKEL.

Det er da mulig å:

- for å bruke fjernkontrollen eller nødnøkkelen som er integrert i kortet (kjøretøyavhengig) til å låse opp førerdøren;

- bruke den innvendige bryteren for å låse/låse opp dørene (se de neste sidene);

- til bruk, avhengig av kjøretøyet, den digitale nøkkelen.

Den innebygde nøkkelen i kortet

Den integrerte nøkkelen 2 kan brukes til å låse eller låse opp førerdøren hvis kortet ikke fungerer.

Tilgang med nøkkel 2

Skyv baksiden av huset 1 nedover mens du trykker på sonen A.

Slik bruker du den innebygde nøkkelen i kortet

- Trekk i håndtaket 3

- Trykk dekselet B på førerdøren ned.

- Sett inn enden av nøkkelen 2 i hakket 4 nederst på dekselet B.

- Roter den oppover for å fjerne dekslet B.

- Sett nøkkelen 2 inn i låsen i førerdøren og lås eller lås opp.

Når du er kommet inn i kjøretøyet, setter du nøkkelen på plass i kortet igjen.

Kjøretøy med nøkkel- og fjernkontroll

Bruke nøkkelen

- Trekk i håndtaket 3

- Trykk dekselet B på førerdøren ned.

- Sett inn enden av nøkkelen 5 i hakket 4 nederst på dekselet B.

- Roter den oppover for å fjerne dekslet B.

- Sett nøkkelen 5 inn i låsen i førerdøren og lås eller lås opp.

Manuell låsing av passasjerdøren foran

Vri skruen 6 med døren åpen (ved å bruke enden på nøkkelen), og lukk døren.

Dette betyr at dørene er låst fra utsiden.

Dørene kan da bare åpnes fra innsiden eller med nøkkelen i førerdøren.

Innvendig kontroll for låsing/opplåsing av døren

Bryteren 7 kontrollerer dørene, bagasjerommet og tanklokket samtidig.

Hvis en dør eller bakluken er åpen eller ikke skikkelig lukket, blir dørene og bakluken låst / låst opp raskt.

Hvis du transporterer en gjenstand med åpen bakluke, kan du fortsatt låse dørene: Stans motoren og trykk inn og hold bryteren 7 for å låse de andre dørene.

Statuslampe for dør og bakluke

Når tenningen er på, viser brytervarsellampen 7 låsestatus for alle åpneelementene:

- når lyset er på, er dørene og bagasjelokket låst;

- Indikatorlyset er av, dørene og bakluken er ikke låst.

Når du låser dørene, lyser indikatorlyset før det slukkes.

Låse dørene uten kortet eller nøkkelen

Hvis for eksempel batteriet er utladet, eller hvis kortet eller nøkkelen midlertidig ikke fungerer osv.

Med tenningen slått av og en dør eller bakluken åpen trykker du inn og holder 7-bryteren i mer enn fem sekunder.

Når døren lukkes, låses alle dørene og bakluken.

Merk: Kjøretøyet kan bare låses opp fra utsiden med kortet når det befinner seg innenfor deteksjonssonen, eller ved hjelp av nøkkelen.

Førerens ansvar

Hvis du velger å holde dørene låst mens du kjører, bør du være klar over at det kan gjøre det vanskelig for hjelpemannskaper å få tilgang til kupéen i en nødsituasjon.

Forlat aldri kjøretøyet med nøkkelen eller kortet på innsiden.