Tilbake til listen

KUPÉBELYSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lys i taket foran 1

Trykk på 1-bryteren for å aktivere:

- sammenhengende belysning;

- eller midlertidig belysning, ved å åpne en av fire dørene (kjøretøyavhengig). Lyset slukkes først når dørene er skikkelig lukket;

- Hvis ikke, slås lyset helt av.

Kartleserlys foran 2 og 3

(kjøretøyavhengig)

Trykk på 2-bryteren eller, avhengig av kjøretøy, 3 for å aktivere:

- sammenhengende belysning;

- eller midlertidig belysning, ved å åpne en av fire dørene (kjøretøyavhengig). Lyset slukkes først når dørene er skikkelig lukket;

- hvis ikke, slås lyset helt av.

Kupélys bak

(kjøretøyavhengig)

Trykk på 4-bryteren for å aktivere:

- Sammenhengende belysning,

- eller midlertidig belysning, ved å åpne en av fire dørene (kjøretøyavhengig). Lyset slukkes først når dørene er skikkelig lukket.

- Hvis ikke, slås lyset helt av.

Kartleserlys bak

(kjøretøyavhengig)

Trykk på 5-bryteren for å aktivere:

- sammenhengende belysning;

- eller midlertidig belysning, ved å åpne en av fire dørene (kjøretøyavhengig). Lyset slukkes først når dørene er skikkelig lukket;

- hvis ikke, slås lyset helt av.

Hanskeromslys 6

Lyset 6 tennes når du åpner hanskerommet.

Lys i bagasjerom 7

Lyset 7 tennes når bagasjerommet åpnes.

Når dørene eller bagasjerommet låses opp og åpnes, tennes kupé- og fotbrønnlysene midlertidig.

Innvendig belysning bak 8

Når du vrir bryteren 8, får du:

- Sammenhengende belysning;

- eller midlertidig belysning, ved å åpne en av fire dørene (kjøretøyavhengig). Lyset slukkes først når dørene er skikkelig lukket;

- Hvis ikke, slås lyset helt av.

Spesialfunksjoner

Avhengig av kjøretøyet utløser opplåsing av dørene med fjernkontrollen det tidsinnstilte lyset i kupéen. Hvis én av dørene foran eller bak åpnes, slås det tidsinnstilte lyset på igjen.

Kupélyset og bagasjeromlyset dempes og slukkes.

Tidsinnstillingen for lyset slukkes av ulike årsaker:

- hvis døren har vært åpen i 15 minutter;

- hvis alle dørene har vært lukket i 15 sekunder eller 5 minutter, avhengig av kjøretøyet;

- når tenningen slås på.