Tilbake til listen

KLOKKE OG UTENDØRSTEMPERATUR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Klokkeslettet og utetemperaturen vises på multimedieskjermen 1.

Se instruksjonene for multimediesystemet.

Hvis den elektriske tilførselen kuttes (batteriet kobles fra, brudd i tilførselsledning osv.), går klokken automatisk tilbake til riktig klokkeslett etter noen minutter når systemet har fått informasjon via GPS (kjøretøyavhengig).

Kjøretøy uten multimedieskjerm

Trykk på bryteren 2 til du kommer til ”Kjøretøy”-fanen.

Trykk flere ganger på kontrollen 3 eller 4 for å stille klokka 6.

Hold inne bryteren 5 ”OK” til tidsvisningen blinker.

Still timene ved hjelp av kontrollen 3 eller 4, og trykk deretter på bryteren 5 ”OK” for å bekrefte.

Still minuttene ved hjelp av kontrollen 3 eller 4, og trykk deretter på bryteren 5 ”OK” for å bekrefte.

Indikator for utendørstemperatur 7

Merk:

Når utetemperaturen er mellom -3 °C og +3 °C, blinker °C-tegnet for å angi at det er fare for isdannelse.

Indikator for temperatur ute

Ettersom dannelsen av is er knyttet til klimaeksponering, lokal luftfuktighet og temperatur, er ikke temperaturen ute nok til å kunne oppdage is.