Tilbake til listen

KJØRETØY MED VARSLING VED FOR HØY FART

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjøretøyhastigheten kan være permanent angitt ved en fast verdi avhengig av kjøretøyet eller lokal lovgivning.

Kontakt en godkjent forhandler for å justere verdien eller aktivere/deaktivere funksjonen.

Ved lovfestede grenser kan det hende at denne funksjonen ikke kan deaktiveres (kjøretøyavhengig).

Etikett 1 festet på dashbordet viser fartsgrensen.

Merk spesielt: Hvis kjøretøyet er utstyrt med fartsholder/hastighetsbegrenser, kan du ikke overskride den innstilte hastigheten i overhastighetsfunksjonen ved å trykke gasspedalen helt inn (forbi kickdown-punktet). HASTIGHETSBEGRENSER.

I helt spesielle tilfeller (f.eks. bratt bakke) kan overhastighetsfunksjonen overstiges noe ettersom funksjonen ikke påvirker bremsesystemet.

Funksjonen erstatter ikke føreren. Funksjonen skal ikke under noen omstendigheter erstatte det å følge fartsgrenser eller ansvarligheten og aktsomheten til føreren.