Tilbake til listen

HATTEHYLLE BAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hyllen består av to stive deler.

Det er to mulige posisjoner:

- øvre posisjon A;

I dette tilfellet kan du felle del 2 ned på del 1 ved å løfte den slik det er vist med pilene.

- Lagringsposisjon B.

For å lagre bagasjehyllen skyver du den inn i føreren 3 bak seteryggen.

Ikke legg tunge eller harde gjenstander på hattehyllen. Det kan utgjøre en fare for passasjerene hvis føreren må bråbremse, eller hvis kjøretøyet blir involvert i en ulykke.