GIRSPAK, PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak

Kjøretøy med manuell girkasse: Se mønsteret på toppen av girspaken 1.

Kjøretøy med automatisk girkasse: AUTOMATISK GIRKASSE.

Velge revers

Ryggelysene tennes når du setter girspaken i revers (når tenningen er på).

Parkeringsbrems

Løsne

Dra spaken 3 litt opp, trykk på knappen 2 og senk spaken mot gulvet.

Varsellampen } i instrumentpanelet slukkes.

Den røde varsellampen i instrumentpanelet lyser hvis du kjører med parkeringsbremsen på.

Slik brukes det:

Trekk spak 3 oppover. Kontroller at kjøretøyet står helt i ro. Varsellampen } tennes i instrumentpanelet.

Parkeringsbremsen må være helt løsnet når du kjører (rød varsellampe av), ellers er det fare for overoppheting og skade.

Når bilen står i ro i en helling med eller uten last, kan det kan være nødvendig å dra til parkeringsbremsen minst to ekstra hakk og velge et gir (førstegir eller revers) hvis bilen har manuell girkasse eller stilling P hvis bilen har automatisk girkasse.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.