Tilbake til listen

FRAKTE GJENSTANDER I BAGASJEROMMET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Plasser alltid gjenstander som transporteres, slik at den største overflaten er mot:

- Bakseteryggen, for normal last (f.eks. A);

- forseteryggene med bakseteryggene felt ned, som ved maksimal last (f.eks. B);

- forseteryggene når de andre og/eller baksetene på tredje rad er i nedfelt posisjon eller fjernes fra bilen BAKSETER: funksjoner (eksempel C).

Sørg for at gjenstandene som transporteres er jevnt fordelt over hele lasteområdet.

Hvis du må plassere gjenstander på den nedfelte seteryggen, er det viktig å fjerne nakkestøttene slik at den kan legges så flatt som mulig mot setet.

Tunge gjenstander må ikke transporteres på baksetene når seteryggene er lagt ned i bordposisjon.

Plasser alltid de tyngste gjenstandene direkte på gulvet. Bruk festepunktene 1 på gulvet i bagasjerommet (hvis kjøretøyet er utstyrt med slike). Bagasjen bør lastes slik at ingen gjenstander kan kastes fremover og treffe passasjerer hvis føreren plutselig må bremse. Fest setebeltene bak, selv om det ikke sitter noen i setene.

Frakte gjenstander i lasteområdet bak

Avhengig av kjøretøyet kan du bruke de roterende ringene 2 og 3 for å holde på plass eventuell last du frakter. Det varierer alt etter kjøretøymodell hvor mange ringer som er utstyrt og hvor de er plassert.

Spesiell merknad for varebilmodell

Roterende ringer 3:

F max: 400 daN

Ringene 2 skal kun brukes til å hindre at last velter eller beveger seg. Gjenstandene skal på forhånd være festet til monteringsringene 3 på gulvet i kjøretøyet.

For din sikkerhet må du sjekke at kjøretøyets dører er skikkelig lukket før du starter motoren.

Når du kjører med den hengslede døren bak åpen, må du alltid sikre last som fraktes. Venstre dør, som forblir lukket, skal ikke brukes til å holde last som fraktes, på plass. Bruk av den hengslede døren bak åpen mens du kjører skal bare gjøres i spesielle tilfeller.

Se uansett lokal lovgivning.

Fare for last som faller på veien.

Open Sesame-modell

Avhengig av bredde og lengde på gjenstander som ligger i lasteområdet bak, må du bruke passasjerdøren foran og skyvedørene på siden.

Det gjør du ved å vippe skilleveggen 4. Følg prosedyren når du vipper skilleveggen DREIBAR SKILLEVEGG.

Fordypning 8 og takstativ 7

(kjøretøyavhengig)

Avhengig av lengden på gjenstandene som fraktes i lasteområdet bak, kan du bruke fordypningen 8 eller takstativet 7.

Bruksstilling

Med takstativet i oppbevaringsposisjon trekker du spaken 6 nedover for å låse opp takstativet, hold deretter takstativstangen og trekk den mot deg til den 5 låses (bevegelse C).

Takstativet låses automatisk. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Fest alltid lasten som transporteres, ved hjelp av ringene 9.

Pass på at du overholder maksimal godkjent lengde og belastningsvekt.

Forbered eventuelle beskyttelser som måtte være nødvendige, og tilpass kjøringen for å minimere bevegelsene i lasten som transporteres, og for å unngå å skade kjøretøyet eller lasten.

Lagringsstilling

Med takstativet i driftsstilling trekker du håndtaket 6 nedover for å låse opp takstativet, holder takstativstangen og skyver den oppover til den 5 låses (bevegelse D).

Takstativet låses automatisk. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Maksimal tillatt belastningsvekt på 7 takstativ: 30 kg jevnt fordelt.

Maksimal lastelengde:

- Standard karosseri: 2 meter;

- Langt karosseri: 2,5 meter.

Når du håndterer takstativet, må du forsikre deg om at ingen er i nærheten av de bevegelige delene.

OPEN SESAME BY RENAULT