Tilbake til listen

DEKSEL OVER BAGASJEROM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Demontering av den fleksible delen av bagasjeromsdekslet

På utstyrte biler kan den monteres i to posisjoner:

- bak setene på andre rad (posisjon A). I så fall må setene på tredje seterad enten være i bordposisjon, i sammenfoldet posisjon eller tas ut av bilen.

- bak setene på tredje rad (stilling B).

Sørg for at hver stropp 1 er festes godt i fliken 2.

Trekk forsiktig i 3 håndtaket 4 for å løsne pinnene fra festepunktene 6 på hver side av bagasjerommet, og rulle opp bagasjetrekket 5.

Før bagasjetrekket over på rullen 5.

Gå frem i motsatt rekkefølge for å rulle ut den fleksible delen av bagasjedekselet.

Det er forbudt å montere bagasjedekselet bak setene på andre seterad hvis det er passasjerer på tredje seterad.

Demontere bagasjeromsdekslet

Bruk håndtaket 3 og drei den 5 fleksible delen av bagasjetrekket oppover (bevegelse C) for å komme til 7-stoppene på endene.

Skyv høyre stopp 7 mot venstre (bevegelse D), og løft høyre side (bevegelse E) for å ta av snellen fra huset.

Montering av bagasjeromsdekslet

Koble inn venstre side av bagasjedekselet 5, skyv høyre stopp 7 mot venstre og senk deretter høyre side av treghetsspolen ned i huset.

Ikke plasser tunge eller harde gjenstander på bagasjedekslet. Det kan utgjøre en fare for passasjerene hvis føreren må bråbremse, eller hvis kjøretøyet blir involvert i en ulykke.

Oppbevaring av bagasjeromsdekslet

Du kan oppbevare bagasjetrekket 5 direkte på gulvet.

Plasser bagasjetrekkrullen 5 i festpunktene 8.

Ingen personer eller dyr skal være i baksetene på tredje rad hvis bagasjeromsdekslet ikke er fjernet.