Tilbake til listen

BAKSETE: Funksjoner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Felle ned seteryggen

Kontroller at forsetene er skjøvet langt nok forover.

Før baksetene flyttes, må du forsikre deg om at det ikke ligger gjenstander på gulvet og at ingenting hindrer manøvreringen.

Sikre på at ingen enheter er koblet til tilbehørskontakten 2.

Sett setebeltet i kroken 1 for å hindre at det blir skadet, og senk hodestøttene bak til oppbevaringsstillingen.

Dra spaken 3 på seteryggen du ønsker å felle ned (på høyre eller venstre side i baksetet), og legg seteryggen ned.

Påse at setebeltene bak er riktig plassert og at de fungerer som de skal hver gang baksetet flyttes.

Løfte seteryggen

Før du løfter seteryggen, må du forsikre deg om at det ikke er noen gjenstander (vannflaske, verktøyboks o.l.), som hindrer at den ikke låses riktig, og at setebeltet er riktig plassert i kroken.

Løft seteryggen og klikk den på plass. Kontroller at dekslet er riktig festet.

Begrensning av bruk

Det er forbudt å kjøre med en seterygg eller et forsete felt ned når en passasjer sitter i baksetet.

Når du flytter baksetene, må du forsikre deg om at forankringspunktene ikke blokkeres av noe (f.eks. armen eller beinet til en passasjer, et kjæledyr, sand, klær, leker osv.).

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Når du har satt tilbake seteryggen, må du se om den er godt låst på plass.

Hvis det er festet setetrekk, må du påse at disse ikke hindrer at seteryggsperren låses.

Sørg for at setebeltene er plassert riktig.

Sett nakkestøttene til riktig posisjon igjen.