Tilbake til listen

BAKLYS OG SIDELYS: Skifte pærer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Retningslys, ryggelys, tåkelys og bremselys

Løsne boltene 1 for å fjerne lykten.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for personskade.

Løsne lykten fra utsiden av kjøretøyet ved å dra mot baksiden.

Fjern pæreholderen 3 ved å løsne klipsene 2.

Montering

Sett på plass ved å gjenta i omvendt rekkefølge, vær forsiktig slik at du ikke skader ledningsnettet, og at du fester klipsene 2 på pæreholderen 3.

4 Bremselys

Pæretype 4: P21W eller PR21W (kjøretøyavhengig).

5 Ryggelys

Pæretype 5: W16W.

6 Retningslys

Pæretype 6: PY21W.

7 Tåkelys

Pæretype 7: P21W.

For å følge gjeldende lovgivning, eller som en forholdsregel, kan du skaffe deg et nødsett fra din godkjente forhandler med reservepærer og -sikringer.

LED sidelys 8

Kontakt en godkjent forhandler.

Høytmontert LED-bremselys 9

Kontakt en godkjent forhandler.

LED lys på nummerskilt 10

(kjøretøyavhengig)

Kontakt en godkjent forhandler.

Nummerskiltlys

Løsne skruen 11.

Ta av lyktdekslet 12 for å komme til pæren.

Pæretype: W5W.

LED sidelys 13

Kontakt en godkjent forhandler.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for personskade.

Retningslys 14

Ettersom dekslet på sidespeilet må tas av, anbefaler vi at du får en godkjent forhandler til å bytte pæren.

Slik får du tilgang til pæren:

- Løsne dekselet på sidespeilet 15 fra holderen 16 (bevegelse A).

- Løsne pæreholderen 17 ved hjelp av en flat skrutrekker eller lignende, ved å løfte ved C (bevegelse B).

- Løsne og fjern pæreholderen og 17 skift pæren 18.

Pæretype: WY5W.

Utfør handlingene ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette på plass pæren.

Pass på at

- pæreholderen 17 er riktig justert før du setter den inn i holderen

- dekslet på sidespeilet 15 kneppes riktig på plass i holderen 16.

Ved demontering og montering må du påse at ledningsnettet og de omkringliggende komponentene ikke er skadet.