Tilbake til listen

BAGASJENETT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

På utstyrte kjøretøy kan bagasjenettet brukes når du frakter dyr eller bagasje, for å skille dem fra kupéen.

Den monteres bak baksetet eller baksetene (avhengig av bilen) eller bak fører- og passasjersetet foran.

Feste bagasjenettet bak baksetene

(standard chassis)

Inni kjøretøyet på hver side:

- sett den øvre stangen til nettet 4 i forankringspunktene 3;

- fest de to krokene 6 for nettstroppene 5 til forankringspunktene 7;

- Juster nettstroppen 5 slik at den er stram.

Montering av bagasjenettet bak forsetene

(standard chassis)

Inni kjøretøyet på hver side:

- Løft dekslene 2 for å få tilgang til forankringspunktene 1, og fjern forankringspunktdekslene 8.

- sett den øvre stangen til nettet 4 i forankringspunktene 1;

- fest de to krokene 6 for nettstroppene 5 til forankringspunktene 8;

- Juster nettstroppen 5 slik at den er stram.

Bagasjenettet er beregnet på å holde en vekt på høyst 10 kg.

Fare for skade.

Bagasjenettet må ikke brukes til å sette fast gjenstander.

Fare for personskade.

Feste bagasjenettet bak baksetene

(lang chassis)

Det er montert bak baksetene på andre rad.

Inne i kjøretøyet og på hver side:

- skyv setene på andre rad helt fremover;

- plasser setene på tredje rad i nedfelt posisjon eller fjern dem;

- sett den øvre stangen til nettet 10 i forankringspunktene 9;

- fest de to krokene 12 for nettstroppene 11 til forankringspunktene 13;

- juster nettstroppen 11 slik at den er stram;

- juster stillingen til setene på andre rad. Påse at seteryggene ikke berører bagasjenettet.

Ikke monter bagasjenettet i denne stillingen når en passasjer sitter i baksetet.

Etiketten A plassert på siden av bagasjenettet minner deg på disse instruksjonene.

Montering av bagasjenettet bak forsetene

(lang chassis)

Det er montert bak førersetene og passasjersetene i forsete.

Inne i kjøretøyet og på hver side:

- plasser baksetene i nedfalset stilling eller fjern dem;

- løft dekslene 15 for å komme til festepunktene 14;

- sett den øvre stangen til nettet 16 i forankringspunktene 14;

- fjern dekslene 17 for å komme til festepunktene 18;

- fest de to krokene 20 for nettstroppene 19 til forankringspunktene 21;

- juster nettstroppen 19 slik at den er stram;

- juster stillingen til setene på andre rad. Påse at seteryggene ikke berører bagasjenettet.

Bagasjenettet er beregnet på å holde en vekt på høyst 10 kg.

Fare for skade.