Tilbake til listen

AUTOMATISK KLIMAKONTROLL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Justering av lufttemperaturen på førersiden.

2 AUTO automatisk modus.

3 ”Klar sikt”-funksjon.

4 Justering av viftehastigheten.

5 Luftfordelingen i kupeen.

6 Aktiveringskontroll for klimaanlegget.

7 SYNC ”Synkroniserings”-funksjon.

8 Justering av lufttemperaturen på passasjersiden foran.

9 Luftresirkulering.

10 Fjerning av is/dugg på sidespeilene og bakruten (hvis kjøretøyet er utstyrt).

Automatisk modus

Det automatiske klimaanleggsystemet garanterer komfort i kupéen og god sikt (unntatt i ekstreme forhold) og optimaliserer samtidig forbruket. Systemet styrer ventilasjonshastigheten, luftdistribusjon, luftsirkulasjon, start og stopp av klimaanlegget og lufttemperaturen.

AUTO: Det valgte komfortnivået oppnås på best mulig måte, avhengig av forholdene ute. Trykk på knapp 2.

Hvis du betjener en annen knapp enn AUTO-knappen, deaktiveres automatisk modus.

Justerer viftehastigheten

I automatisk modus vil systemet regulere hastigheten på luftsirkulasjonen for å oppnå og opprettholde ønsket inneklima.

Du kan fortsatt justere ventilasjonshastigheten ved å vri kontroll 4 for å øke eller redusere ventilasjonshastigheten.

Justere lufttemperaturen

Vri kontrollen 1 eller 8 til ønsket temperaturområde.

Vri kontrollen mot høyre for å øke temperaturen.

SYNC -funksjon

Trykk på 7-knappen for å aktivere enhetlig innstilling for kupéen. Lyset i 7-knappen tennes.

Funksjonen deaktiveres ved å trykke på 7-knappen på nytt, eller bruke 8-kontrollen og justerer høyre side uavhengig av venstre side.

Varsellampen i 7-knappen slås av.

Klar sikt-funksjon

Trykk på knapp 3: Den integrerte varsellampen tennes.

Denne funksjonen fjerner raskt dugg og is fra frontruten, bakruten, sidevinduene foran og sidespeilene (avhengig av kjøretøyet). Klimaanlegget og funksjonen for å fjerne is på bakruten må være aktivert.

Trykk på knapp 10 for å slå av funksjonen for oppvarming av bakruten. Den integrerte indikatoren slukkes.

Trykk på knapp 2 eller 3 for å avslutte funksjonen.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Trykk på 5-kontrollen så mange ganger som nødvendig for å velge luftfordelingsmodus i kupeen. 5 vises for å angi at distribusjonsmodus er valgt.

W All luften føres da til duggfjerningsdysene for frontruten og sidevinduene foran.

Luftflyten fordeles mellom duggfjerningsdysene for sidevinduene foran, til frontruten og fotbrønnene.

Luftflyten føres til lufteventilene i dashbordet, fotbrønnene foran og (kjøretøyavhengig) til fotbrønnene i andre seterad.

Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Noen knapper har et funksjonslys som viser funksjonstilstanden.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på knappen 10: Den integrerte indikatoren lyser. Med denne funksjonen kan du raskt fjerne is eller dugg på bakruten og fjerne is på sidespeilene (avhengig av utstyrsnivå).

Trykk en gang til på knappen 10 for å avslutte funksjonen. Duggfjerningen stanser automatisk.

Slå klimaanlegget på eller av

I automatisk modus vil systemet slå på og av klimaanlegget avhengig av temperaturforholdene.

Trykk på 6-knappen for å slå av klimaanlegget. Det integrerte indikatorlyset slukkes.

Drivstofforbruket stiger når du bruker klimaanlegget (slå det av når du ikke trenger det).

Kjøretøy med ECO-modus (bryter 11): Når ECO-modus er aktivert, kan ytelsen til det automatiske klimaanlegget bli redusert. KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING.

Luftsirkulasjon (isolering av kupéen)

Denne funksjonen håndteres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt. I dette tilfellet bekreftes handlingen av et varsellys på knappen 9.

Manuell bruk

Trykk på knappen 9: det integrerte indikatorlyset tennes.

Hvis denne posisjonen brukes lenge, kan det oppstå dårlig lukt, på grunn av at luften ikke fornyes, og vinduene kan begynne å dugge.

Vi anbefaler at du trykker på knapp 9 for å komme tilbake til automatisk modus så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften.

Deaktivere systemet

Vri kontrollen 4 til ”OFF” for å stoppe systemet. Vri kontrollen 4 for å starte det igjen. Juster deretter viftehastigheten eller trykk på knapp 2.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.

KLIMATANLÄGGNING