-modus

Denne tennes når ECO -modus er aktivert.

Se informasjonen om Eco-kjøring i Del 2.

Order: 
270
Image: 
Model: